DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Forskare: Klyftan mellan företag i stad och land minskar

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Kunskapsintensiva företag växer bäst i stora städer och klyftan mellan stad och land ökar. Så låter det ofta, men ny forskning visar att så inte är fallet.

Nätets utbyggnad är en anledning till att klyftan snarare minskar. Att lojal personal på landsbygden stannar kvar en annan. Det visar samhällsgeografen Hjalti Nielsens avhandling vid Lunds universitet där han har jämfört företag i relativt perifera områden med företag i samma branscher i Malmö.

– Det anses inom forskningen att kunskapsintensiva företag inte trivs särskilt bra på landsbygden eftersom där är svårare att hitta välutbildad arbetskraft och de befinner sig längre från stora och avancerade kund- och kunskapsmarknader. Likväl går det bra för flera av dessa företag på landsbygden. Hittills har vi dock vetat ganska lite om hur de bedriver sin verksamhet, säger Hjalti Nielsen i ett pressmeddelande.

Enligt honom skyndar pandemin på utvecklingen.

Lunds Universitet (pressmeddelande): Klyftan mellan företag och stad minskar