DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Brist på el stoppar nya företag

Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Minst 24 svenska kommuner uppger att de har gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet, visar en kartläggning som Sveriges Radio Ekot har gjort. ”Det är ingen tvekan om att över tid så kommer det här innebära att arbetstillfällen flyttas ut från Sverige”, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

I de flesta fall uppger kommunerna att det handlar om mindre företag eller tillverkningsindustrier, men i fem av kommunerna har det handlat om elintensiva företag som batterifabriker eller datahallar.

163 av landets 290 kommuner svarade på enkäten.

”Arbetstillfällen flyttas ut från Sverige”

Sverige kan komma att gå miste om företagsetableringar och många arbetstillfällen om inte elförsörjningen säkras i hela landet, menar Svenskt Näringsliv.

”Det är ingen tvekan om att över tid så kommer det här innebära att arbetstillfällen flyttas ut från Sverige”, säger Jan-Olof Jacke som är vd på Svenskt Näringsliv till Sveriges Radio.

Jacke menar att man nu måste värna planerbar elproduktion och öppna för ny planerbar elproduktion, samt stimulera snabbare tillståndsgivande av vindkraft, värna vattenkraft och undanröja hinder för att investera i ny kärnkraft.