DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Barometer: Företagen möter komponentbrist och ökande priser

Affärsläget för svensk teknikindustri är fortsatt bra men företagen möter komponentstörningar och kraftigt ökade priser på insatsvaror, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Teknikföretagens kvartalsvisa barometer inom svensk teknikindustri och som bygger på svar från 494 företag med totalt 856 miljarder kronor i omsättning visar att orderingången ökar fortsatt men i en lägre omfattning.

– Det som är ansträngt är komponentflödena. Det samband som tidigare setts – att produktionen ökar med välfyllda orderböcker – ser ut att brytas, säger Bengt Lindqvist, barometeransvarig på Teknikföretagen, till Nyhetsbyrån Direkt.

Privata Affärer: Teknikföretagen: Bra men ansträngt affärsläge

Di: Teknikföretagen ser bra affärsläge – men möter komponentstörningar och prishöjningar