ELKRISEN

Skenande elpriser tvingar industrijättar stoppa produktion

Bild: TT

Skogsbolaget Holmen stoppar produktion sedan elpriset återigen rusat. Vd:n Henrik Sjölund förklarar att den svenska industrins framtid på allvar hotas. Samtidigt rycker Svenska kraftnät på axlarna. ”Ett tydligt bevis på likgiltigheten inför alla varningssignaler”, säger experten Lina Håkansdotter.

Den första februari nådde elpriserna nivåer över 2 kronor per kilowattimme, vilket är tio gånger högre än det normala. Skogsbolaget Holmen beslutade att akut stänga ner halva produktionen på två av sina pappersbruk, Braviken och Hallsta, för att parera det skenande elpriset.

– När man kör en elintensiv processindustri i södra Sverige har man hela tiden ena handen på bromsen. Vi har tidigare varit vana vid att bromsa lite när elpriset ökar vid extrema köldknäppar, men nuförtiden återvänder topparna allt oftare, även under sommaren. Det har blivit för många tillfällen där priset dragit iväg, säger Holmens vd Henrik Sjölund.

Bolaget följer ständigt utvecklingen på elprismarknaden, kollar in prognoser och agerar därefter.

– Ser vi att det kommer pristoppar som gör att vi inte får ihop kalkylen då måste vi bromsa. Det är så det funkar, säger Henrik Sjölund.

Långt ifrån ensamma att drabbas

Holmen är långt ifrån den industrikoncern som drabbas hårdast av rusande elpriser. Henrik Sjölund är också ordförande för SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet), som är en samarbetsorganisation för den svenska elintensiva industrin.

– Bolag som Boliden och gruvorna har nog större problem än vi. Ett smältverk går inte att bromsa ner på samma sätt som ett pappersbruk. De bolagen får helt enkelt acceptera prissmällarna.

Holmens VD Henrik Sjölund Bild: Ulla-Carin Ekblom

Henrik Sjölund pekar på att det inte är enbart vinterkylan som driver upp elpriserna till extrema nivåer. Industrin har länge varnat för att exempelvis nedstängningen av Ringhals är att gå i fel riktning.

– Det är precis det här som händer när man lägger ner kärnkraft och kylan anländer. Prismekanismerna fungerar på det här viset och då blir elen jättedyr. Jag är allvarligt oroad. Vi tål inte så här höga elpriser, säger Henrik Sjölund.

Elförsörjningen är något vi behöver utveckla och inte avveckla, och det är därför jag är så bekymrad över utvecklingen

Industriföretagen har inte bara ett svingande elpris att hantera utan också ökande elnätsavgifter och konsekvenser av brister i elleveranserna – allt det som utgör den totala elkostnaden.

– I långa loppet är ju inte det här ett framgångsrecept för svensk industri. Vi behöver ett elnät som gynnar industrin. Det ska inte vara så att industrin ska ta hand om elnätets tillkortakommanden. Tittar man på de industriprodukter som byggt Sveriges välstånd så ligger det mycket elkraft bakom. Elförsörjningen är något vi behöver utveckla och inte avveckla, och det är därför jag är så bekymrad över utvecklingen.

Stora möjligheter grusas

Den europeiska industrin står inför en stor förändring genom den gröna omställningen. Henrik Sjölund menar att Sverige har en jättechans att göra något bra i det här läget och samtidigt behålla en god internationell konkurrenskraft. För att underlätta omställningen måste Sverige bygga ny kraft och ordna ett fungerande stamnät som klarar att föra ut elen till landets alla delar.

Vi har i en serie artiklar berättat om den akuta elkrisen som slår mot företagen. Det handlar om att det svenska elnätet inte klarar att leverera tillräckligt med kraft söderut. Effektbristen riskerar bland annat att leda till att flera storbolag tvingas flytta sina verksamheter utomlands.

– Det är verkligen inte bra att ha inbyggda handelshinder inom landet. Om kapaciteten förblir inlåst i norr finns risken att ingen längre är intresserad av att investera. För oss handlar det i första hand om den svenska industrins konkurrenskraft, säger Henrik Sjölund.

Ygeman duckar

Energiminister Anders Ygeman (S) har slagit ifrån sig kritiken mot bristerna i eldistributionen. I en debatt i riksdagen nyligen uppgav han att det inte finns någon risk för effektbrist. Henrik Sjölund menar att de styrande politikerna behöver sätta in kraftfulla åtgärder både för att stärka elnätet och dämpa elprisets extrema variationer.

– Ygeman använder som argument att snittpriset inte varit högt, och det är sant om man tittar på hela året. Men det går inte att bara titta på ett snitt utan man måste också se hur systemet fungerar när det kärvar. Det funkar inte att planera industriproduktion baserad på ett snittpris. Vi har periodvis haft jättebekymmer både när det gäller elkostnaderna och överföringskapaciteten. Dessa problem ingår också i Ygemans uppdrag att lösa.

En lösning av elkrisen borde stå högt upp på den politiska agendan, menar Henrik Sjölund, inte minst för framtidens skull. Han hävdar att det är elen som kommer att bana väg för den gröna omställningen och då krävs ett elsystem som fungerar.

– Det har i ett antal år nästan setts som lite fult att använda el men detta kommer att vända. Jag tror att man snart inser att elektrifiering är ett sätt att rädda vår planet, säger Henrik Sjölund.

Oroväckande likgiltighet inför elbristen

Nyligen gick Svenska Kraftnät ut med budskapet att nedstängningar i industrin på grund av elbrist är ett bevis på att marknaden fungerar och att nedstängd svensk industri är bra för miljön.

– Detta är ett oacceptabelt uttalande och ett tydligt bevis på likgiltigheten inför alla de varningssignaler om elsystemet som framförts under många år. Det är ett anmärkningsvärt försök att tona ned problemen kring elbrist i Sverige, säger Lina Håkansdotter, chef för avdelningen Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

– Elsystemet är till för användarna och svenskt välstånd bygger till stor del på stabil och säker tillgång till konkurrenskraftiga kostnader för fossilfri el. Dessa förutsättningar håller nu på att ändras, fortsätter hon.

Lina Håkansdotter, chef för avdelningen Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv

Påståendet om att nedstängd svensk industri skulle gynna miljön är också fel i sak, menar Lina Håkansdotter. Svenskt Näringsliv kommer inom kort kunna presentera en rapport med beräkningar av den globala klimatnyttan som uppkommer i och med svensk export. Tack vare effektiva industriprocesser, avancerad teknik och inte minst tillgången på fossilfri el kan svensk export tränga bort produktion i andra länder som orsakar större utsläpp. När svensk exportindustri står stilla så leder det enligt den kommande rapporten till ökade globala utsläpp.

– Svenska Kraftnät har ett stort ansvar och förtroendet för myndighetens vilja och förmåga att möta de utmaningar som det svenska elsystemet står inför skadas allvarligt av de uttalanden som nyligen gjorts.