ELKRISEN

Företaget får inte el – eldar diesel

Bild: Johan Nilsson/TT

Hundratals nya jobb i Skåne uteblir på grund av effektbrist och höga elpriser. "Vi avvaktar med en ny fabrik till 2026. Just nu får vi el till vår produktion från diesel”, säger Peter Areskog, vd för Areco i Örkelljunga till Sydsvenskan.

Många företag i södra Sverige är drabbade av så kallad effektbrist, alltså att man inte kan ansluta till elnätet eftersom Svenska kraftnät inte kan garantera ström året runt, dygnet runt. Som Tidningen Näringslivet tidigare visat är två effektiva lösningar på problemet nya gasturbiner kortsiktigt och kärnkraft långsiktigt. Även utbyggd nätinfrastruktur underlättar.

Stålföretaget Areco i Örkelljunga tycks vara drabbade av problemet och avvaktar enligt Sydsvenskan med en ny fabrik till 2026. Då har de fått löfte om att en ny kraftledning ska vara klar från Hässleholm till Örkelljunga.

– Vi saknar nätspänning så det räcker. Det är brist i hela vår kommun. Därför driver vi just nu vår produktion med dieselaggregat, säger vd Peter Areskog till tidningen.

Han håller med om att det knappast är optimalt, men klimatutsläppen skulle bli ännu värre om de tvingades flytta produktionen till Norrland, eftersom det skulle innebära längre transporter.

Den stora elprisdifferensen mellan exempelvis Skåne och Norrland drabbar också företagen i södra Sverige hårt. Andra företag som är drabbade är bland andra Ecolean, Höganäs AB, Lindab, Polykemi och Pågen, noterar tidningen.

Sydsvenskan: ”Skånska jobb går förlorade till följd av fortsatt effektbrist”