DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Rapport: Småföretagen drabbas negativt av färre bankkontor

Genrebild. Bild: Mostphotos

När storbankerna stänger kontor på landsbygden drabbas småföretagen negativt, visar en ny rapport som Di skriver om.

Sedan 2001 har nästan två tredjedelar av alla bankkontor i Sverige stängt igen och i dag saknar 13 procent av kommunerna på landsbygden bankkontor.

Nu visar en ny rapport som skrivits av Bo Becker, professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och Riksbankens analytiker Niklas Amberg, att detta lett till att företagare får svårare att få lån.

– Resultaten i vår rapport är tydliga och visar att utlåningen till företag minskar på de orter där bankkontoren läggs ned. Effekten blir att lokala företag drar ned på antalet anställda, tappar i försäljning och att risken för att företag försvinner ökar, säger Bo Becker till tidningen.

Di: Små företag drabbas när bankkontoren stänger