BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Åkeri har slutat anmäla dieselstölder: ”Kostar mer i tid”

Martin Tunemar och Adrian Sörberg på Arne Anderssons Åkeri AB önskar ett närmare samarbete med polisen för att bekämpa och klara upp stölderna. Bild: Svenskt Näringsliv

Upprepade dieselstölder är ett stort problem för Arne Anderssons Åkeri men eftersom polisen inte vill utreda har företaget nu slutat att anmäla. ”Det kostar oss mer i tid och kraft att anmäla än att bara reda ut skador och förluster själva”, säger vd Martin Tunemar till Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Familjeföretaget grundades 1938 och har sedan dess vuxit till en koncern med cirka 100 medarbetare och verksamheter i Linköping, Norrköping och Motala.

Det är främst godsterminalen i den sistnämnda staden som drabbats av många inbrott.

– Vi har haft mer än 10 inbrott senaste året. Några gånger har det varit väldigt stora volymer diesel som stulits men i de allra flesta fallen är det mellan 100–400 liter per gång som det handlar om. Värdet på det som stjäls är i sig inte så högt, men kostnaderna för oss blir ändå betydande. Det kan innebära reparation av staket, uppbrutna tanklock eller fordon som blir stillastående alternativt måste repareras. Detta leder ofta till leveransförseningar, vilket drabbar alla led, berättar Martin Tunemar för Svenskt Näringsliv.

Det är främst motorburna ungdomar som klipper upp staketet och springer in med dunkar. För att skydda sig har företaget monterat upp ett stort plåtstaket som bara det kostade cirka 70 000 kronor.

Vid flera tillfällen har de försökt få till ett samarbete med polisen, men responsen har varit obefintlig, menar han.

– Allt fler företag tröttnar på att anmäla dessa brott när ärendena avskrivs utan någon kontakt. Detta leder till en missvisande statistik som ger sken av att problemen är mindre än de är.

Svenskt Näringsliv: ”Åkeriföretagare: ”Vi har slutat att anmäla”