DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

”Kampen mot inflationen är vunnen”

Bild: Kate Gabor

Efter tuffa tider kan tjänstesektorn stå inför en möjlig vändpunkt. ”Det känns som att det värsta är över”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce till TN.

Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal ger hopp om ljusare tider.

– Det känns som att det värsta är över. Stämningsläget är bättre bland tjänsteföretagen, man har mycket ljusare förväntningar än man hade tidigare, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Fjolåret blev inte bra, men inte så illa som många tjänsteföretag befarade.

– Vi tror att det är under det här kvartalet som det bottnar och att vi redan i nästa kvartal ser en rörelse uppåt, säger han.

”Kampen mot inflationen kan vi vill säga är vunnen nu.”

Indikatorn visar även att tjänstepriserna har bromsat in. Almega bedömer att prisökningarna på tjänster ligger under två procent inom kort.

– Kampen mot inflationen kan vi vill säga är vunnen nu. Det finns inget kostnadstryck i tjänstesektorn heller, säger Patrick Joyce.

Vissa branscher har det dock fortsatt kämpigt. Techsektorns produktion har fallit, men har en lång tid bakom sig av obruten tillväxt. Även bemanningsbranschen har stora problem.

– Där har omsättningen fallit under fjärde kvartalet med tio procent, om man räknar in . priseffekten. Det var en total scenomsvängning för så sent som ett år tidigare hade man tvåsiffrig tillväxt, avslutar Patrick Joyce.