ELKRISEN

Vattenfall går vidare med kärnkraftsplaner

Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft på Vattenfall. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Vattenfall går vidare med planerna för ny kärnkraft. Bolaget förbereder en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Men den statliga energijätten har ännu inte bestämt hur många eller vilken typ av reaktor man vill bygga.

– Vi agerar som om vi bestämt oss för att bygga redan, säger Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft på Vattenfall, under ett presseminarium.

Men det är ändå långt kvar, och något investeringsbeslut tas inte än på länge.

Väröhalvön där Ringhals nuvarande reaktorer ligger är en bra plats för nya reaktorer, oavsett teknik, enligt bolaget.

– Man kan få plats med 3-5 SMR:er, säger Desirée Comstedt.

Bygga på samma ställe

Men om Vattenfall vill bygga mer än så finns begränsningar, bland annat måste det utredas om Naturreservatet sätter käppar i hjulen, enligt henne.

– Om man bygger flera vill man gärna bygga på samma ställe.

Vattenfalls ledning har ännu inte satt ner foten för vilken teknik som ska gälla, små modulära reaktorer, så kallade SMR, eller storskalig traditionell kärnkraft. Det finns för- och nackdelar med båda teknikerna. Det tar runt 9-11 år att bygga, oavsett teknik.

Desirée Comstedt bedömer att det är lättare att få finansiering för SMR. Men hon upprepar att planerna bygger på att staten går in och delar den finansiella risken. Hur det ska ske håller en utredare, utsedd av regeringen, på att se över.

"Som nästa steg kommer Vattenfall under våren 2024 att bjuda in till ett lokalt samråd samtidigt som vi fortsätter dialogen med leverantörer och utvärderingen av reaktorteknik och leveransmodeller", säger Desirée Comstedt i en skriftlig kommentar om det fortsatta arbetet.

Målsättningen är fortfarande att ha en första ny reaktor i drift på Väröhalvön vid Ringhals under första hälften av 2030-talet.

Krävs flera

En annan slutsats Vattenfall drar av sin förstudie är att det krävs flera nya kärnkraftsreaktorer nationellt för att det ska kunna gå att räkna hem en affär.

"Det krävs ett nationellt kärnkraftsprogram som omfattar flera reaktorer med sammanlagt minst 3-4 GW (gigawatt) för att bland annat uppnå rimliga kostnader för ett nytt slutförvar av kärnavfall", säger Desirée Comstedt.

De befintliga reaktorerna vid Ringhals är på drygt 1 GW vardera.

Olle Lindström/TT

Niklas Svahn/TT