FLYGBRANSCHENS FRAMTID

Svenska flygskatten slår ut inrikeslinjer – ”Jagar bort ett av Europas största flygbolag”

Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg. Bild: Pressbild

Fem inrikeslinjer läggs ner på ett bräde. Det meddelar Ryanair och orsaken är den svenska flygskatten. Det påverkar tillgängligheten för både företagen och privatresenärerna. ”Oroväckande och bara att beklaga”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg, till TN.

Det svenska inrikesflyget kämpar med att återhämta sig efter pandemin. Fortsatt ligger flygandet inom landet cirka 20 procent under de nivåer som gällde 2019. Nu försvinner ytterligare en kugge i den långsamma återväxten när Ryanair lägger ner flygningarna från Stockholm till fem destinationer; Luleå, Skellefteå, Visby, Malmö och Göteborg.

– Vi kan bekräfta att vi nu slutar att erbjuda inrikestrafik i Sverige från den 30 mars. Det beror på den kontinuerliga höjningen av flygplatsavgifter och flygskatter i Sverige, skriver Ryanair i ett mail till TN på en direkt fråga om varför trafiken ställs in.

”Bara att beklaga”

Det är en utveckling som påverkar tillgängligheten i ett långsträckt land där flyget i många fall är det främsta sättet att kunna genomföra en resa med någorlunda tidseffektivitet.

– Vi har länge påtalat att flygskatten och höjningen av andra avgifter påverkar flygets möjligheter att återhämta sig och framför allt att utvecklas till det bättre genom att investera i omställningen. Det är förutsägelser som vi nu ser falla in. Det är oroväckande och bara att beklaga.

Det säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg och pekar på att de indragna flygningarna inte bara påverkar tillgängligheten och resenärernas möjligheter utan också ska sättas i ett större ekonomiskt sammanhang.

– Varje flygning som ett flygbolag genomför är en investering i den svenska infrastrukturen och de går vi nu miste om. Och det när läget för flyget i Sverige redan är bekymmersamt, säger han.

”Oroar mig för hur det ska påverka Sverige som land.”

Ryanair startade inrikesflygningar i Sverige i samband med att flygbolaget flyttade från Skavsta utanför Nyköping till Arlanda och där började bygga upp en stor bas. Först ut var linjerna från Arlanda till Malmö och Göteborg och de följdes sedan av trafik till Skellefteå, Luleå och Visby. I samtliga fall innebar det också att konkurrensen ökade på de fem flygplatserna, något som i sig är en positiv utveckling, menar Robert Lindberg, flygplatschef i Skellefteå som nu alltså tappar en flyglinje till Stockholm.

– Genom åren har vi sett att konkurrensen mellan olika flygbolag ökar tillgängligheten och ger fler människor möjlighet att resa. Nu finns risken att vi går åt motsatt håll och då oroar jag mig för hur det ska påverka Sverige som land. Här uppe i norr måste vi ha pålitlig flygtrafik till Stockholm, särskilt med tanke på de enorma investeringarna i grön teknik som pågår.

Robert Lindberg, flygplatschef i Skellefteå som nu alltså tappar en flyglinje till Stockholm.

Det är ett resonemang som får stöd av den rapport som Transportstyrelsen nyligen publicerade. I den jämförs just möjligheten att kunna ta sig med flyg till och från olika platser i Sverige och på 20 av 28 flygplatser i Sverige som har flygtrafik har situationen försämrats.

– Flyget i Sverige är uppbyggt kring Stockholm, dels som destination, dels för att byta och flyga vidare till sin slutdestination och det vare sig resan har startat i Sverige eller utomlands. Nu tappar vi alltså en viktig resurs för att kunna ta sig ut i landet från Stockholm, säger Fredrik Kämpfe.

”Det är en rent fiskal skatt på resande, på vår semester och på näringslivets möjligheter att få hit utländsk kompetens.”

Flygskatten i Sverige infördes 2018 och kostade då 60 kronor per enkelresa från Sverige inom Europa det vill säga även inrikes. Sedan årsskiftet är den höjd till 76 kronor per enkelresa och summan skrivs varje år upp i takt med index. Tillsammans med skatterna för utrikesresorna ger de statskassan ett tillskott på cirka 1,8 miljarder per år. Men namnet till trots, är det inte pengar som kommer flyget och framför allt klimatarbetet som hela tiden pågår inom branschen till del.

– Det är en rent fiskal skatt på resande, på vår semester och på näringslivets möjligheter att få hit utländsk kompetens. Och nu ser vi också hur den slår mot tillgängligheten när den faktiskt jagar bort ett av Europas största flygbolag från den svenska inrikesmarknaden, där de verkligen gjorde skillnad, säger Fredrik Kämpfe.

Men det är inte enbart flygskatten som höjts. Även övriga avgifter som, i detta fall statliga Swedavia som äger fyra av de fem flygplatser dit Ryanair flyger, har skjutit i höjden menar flygbolaget som gjort egna beräkningar på situationen i Sverige.

– Enbart de senaste två åren har flygskatter, flygplatsavgifter såväl som kostnader för säkerhet och flygledning höjts med över 40 procent. Resultatet är att Sverige tillhör de länder i Europa med sämst återhämtning på flygmarknaden och ännu bara ligger på cirka 80 procent jämfört med innan covid, skriver Ryanair till TN.

”Landets politiker kan inte titta åt andra hållet och hoppas att allt ska lösa sig.”

Flygbolagens kostnader kommer att ökas ytterligare i och med att flyget nu ska omfattas av EU:s system med utsläppsrätter. Till det kommer det underskott på sju miljarder som ligger kvar sedan pandemin och all inställd flygtrafik. De kommer med all sannolikhet att läggas på biljettpriserna. Lägg till stigande bränslepriser och ökad inflation och risken för att inrikesresandet med flyg får än svårare att återhämta sig.

– Om resenärerna inte klarar det högre biljettpriset och istället minskar sitt flygande finns det en akut risk för Sveriges flyginfrastruktur och tillgänglighet. Det betyder att alla inte kommer ha samma tillgång till högspecialiserad vård, att det samhällsviktiga flyget inte har någonstans att starta och landa samt att förutsättningarna för totalförsvaret försämras, säger Fredrik Kämpfe.

Istället handlar det nu om att förändra hela synen på flyget och dess roll som motor i samhällsutvecklingen. Särskilt som flyget redan idag är ett av bara två trafikslag som helt och hållet bär sina egna samhällsekonomiska kostnader.

– Landets politiker kan inte titta åt andra hållet och hoppas att allt ska lösa sig. Jag vet att det finns en oro inom regeringen för utvecklingen och vårt förslag är att de omedelbart tar bort flygskatten och ser över alla de avgiftssystem som lagts på flyget, fortsätter Fredrik Kämpfe.

Robert Lindberg håller med.

– Flyget är ju inte till för flygets egen skull. Det är till för resenärerna och för hela vårt land. Om möjligheterna att flyga och därmed tillgängligheten minskar, då blir det synd om Sveriges tillväxt.