BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Kraftig ökning av anmälda butiksstölder

Bedrägeri genom social manipulation innebär att man tar kontakt till exempel på telefon för att vilseleda. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Brott (TT)

Antalet anmälda brott ökade 2023 och mest av allt ökade antalet anmälda bedrägeribrott, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Anmälda bedrägeribrott ökade med 22 procent jämfört med 2022. Sett i ett tioårsperspektiv har de ökat med 53 procent. De typer av bedrägeribrott som ökade mest var kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation.

"Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning", säger Matheus Eriksson, som är statistiker på Brå, i ett pressmeddelande.

Brott mot person ökade med tre procent och misshandel var en av de brottstyper som bland andra stod bakom ökningen. Vissa brottstyper inom kategorin har däremot minskat, som antalet anmälda brott om sexuellt ofredande.

Stöld- och tillgreppsbrott minskade med tre procent. Cykelstöld var den stöldbrottstyp som minskade mest, med åtta procent. Samtidigt ökade antalet anmälda butiksstölder med tio procent, vilket kan förklaras med att det blivit lättare att anmäla med hjälp av en e-tjänst.