SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Sverige i världstoppen för ansökningar om immaterialrättsligt skydd

Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket. Bild: Pressbild

Nästan hälften av alla ansökningar som görs om immaterialrättsligt skydd inom design, varumärken och patent sker i Kina. Men Sverige knappar in. Sett till antalet ansökningar per miljon invånare ligger nu Sverige på tredje plats i världen, skriver Patent- och registreringsverket i ett pressmeddelande.

År 2022 gjordes totalt 3,6 miljoner ansökningar om immaterialrättsligt skydd gällande design, varumärken och patent. USA och framför allt Kina står för en stor del av ansökningarna, men även Sverige ligger i framkant. Det aktuella året lämnade svenska ansökanden in 26 691 patentansökningar, 21 630 varumärkesansökningar samt 2 915 designansökningar, vilket innebär ökningar inom samtliga tre områden.

– WIPO:s rapport brukar vara en bra temperaturmätare på hur den globala konkurrensen ser ut och i vilka delar av världen som det satsas på teknik och utveckling. Årets rapport förstärker bilden av ett Kina på frammarsch. Det är viktigt att Europa och Sverige inte hamnar på efterkälken här. Även om Sverige fortsatt ligger i framkant så bör vi fortsätta värna om att det finns rätt kunskap, strukturer och incitament som gynnar innovation, säger Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket.

Sett till antalet ansökningar ligger Sverige på nionde plats i mätningen, men räknar man antalet ansökningar per miljon invånare så klättrar Sverige upp till listans tredjeplats.

PRV: Kina fortsatt världsetta gällande immaterialrätt – men Sverige ökar