KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Krav om hållbarhet kan förvärra: ”Medför risker”

Företag i EU måste säkerställa att produkter de tar in inte bidrar till avskogning. Bild: Pressbild

EU kräver att företag inhämtar information om hur deras underleverantörer arbetar med hållbarhet. Men det finns en risk för att kraven har motsatt effekt, skriver Kommerskollegium i ett pressmeddelande.

Företag i EU har hårda krav på sig om att i sin tur ställa krav på sina underleverantörer, för att säkerställa att deras produktion följer miljökrav och att de tillgodoser mänskliga rättigheter.

Men inhämtningen av uppgifter kan mycket väl leda till motsatt effekt, enligt en utredning som Kommerskollegium har gjort.

– Syftet med EU:s krav är i och för sig vällovligt, men höga krav medför också risker. Om leverantörerna inte kan uppfylla EU-kraven är risken att de säger att de uppfyller kraven, även om det inte är sant. Detta i sin tur kan göra att EU:s krav får motsatt effekt. Leverantörerna kan också välja att sälja sitt råmaterial och sina produkter till andra marknader där kraven är lägre, säger Kim Larsson, utredare vid Kommerskollegium, i en kommentar.

Pressmeddelande: EU-krav på miljö kan få motsatt effekt