FRIHANDELNS FRAMTID

Svenska företag väljer bort import från Kina

Anna Stellinger Bild: Kate Gabor

Kina väljs bort till förmån för leverantörer i Europa och Sydostasien. ”En helt naturlig följd”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, till Sveriges Radio.

Allt fler företag drar ner på handeln med Kina för att i stället satsa på leverantörer från Europa och Sydostasien. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.

I den säger nästan hälften av alla tillfrågade företag att de planerar att minska affärerna med Kina på två till fem års sikt, och det är framför allt importföretagen som sticker ut. Enligt Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv handlar det om att företagen vill diversifiera sin verksamhet och importera från fler länder.

– Det är en helt naturlig följd av det vi har sett de senaste åren med både krig och pandemi, säger hon till Sveriges Radio.

Det minskade intresset för att importera från Kina beror enligt undersökningen till stor del på geopolitiska spänningar mellan EU, Kina och USA.

Men bland exportföretag är trenden den motsatta. Endast 18 procent planerar att dra ner på exporten till Kina jämfört med 25 procent som planerar att öka.

Sveriges Radio: Svenska företag planerar att minska handeln från Kina