DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Byggkrisen förvärras - "Kommer att vända"

David Johnsson, vd på TMF. Bild: Juliana Falldin

Försiktigare hushåll och stigande produktionskostnader slår hårt mot bostadsbyggandet, visar en ny rapport.

Under årets första halvår föll nybyggandet med 50 procent jämfört med 2022 och nu märks även effekterna på andra delar i leverantörskedja, enligt en ny rapport från Trä- och möbelföretagen, TMF.

– De höga räntenivåerna pressar potentiella husköpare just nu, i kombination med bankernas syn på kreditgivning, och det är inte nu man gör sitt livs husaffär. Men det kommer att vända – för hustillverkare och övriga företag inom bygginredning – när konjunkturen tar fart, säger David Johnsson, vd på TMF, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Bostadsbyggarkrisen sprider sig - sviktande orderingång för bygginredning