FÖRETAGEN OCH MILJÖN

Nytt ramverk ska hjälpa företag att rapportera om naturpåverkan

Bild: FREDRIK SANDBERG /TT

Nu lanseras ett nytt ramverk som ska hjälpa aktörer att mäta och rapportera naturpåverkan.

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där WWF är medinitiativtagare, har lanserat ett ramverk för att hjälpa företag och finansiella aktörer att mäta och rapportera naturens påverkan och risker.

Ramverket syftar till att koppla samman globala mål för natur med befintliga rapporteringsramverk, skapa jämförbara nyckeltal och införa enhetliga rapporteringsstandarder.

– All ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av naturen. Men i dag syns varken värdet av naturens tjänster, eller den kostnad som förlust av värdefull natur medför, i företagens resultat eller investerares portföljer. TNFD blir ett viktigt verktyg för att synliggöra detta samband och för att omsätta företagens strategier och mål för naturen i praktiken, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF till Realtid.se

Realtid.se: ”Nytt globalt ramverk ska hjälpa företag mäta risker”