KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Vattenfall köper mark för mer kärnkraft

De numera nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och 2 i bakgrunden. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Ekonomi (TT)

Vattenfall kommer allt närmare ett beslut att bygga mer kärnkraft vid Ringhals. Nu ska den statliga energijätten köpa mer mark för att få plats med fler reaktorer.

– Vi vill inte att marktillgången ska vara begränsande för hur många reaktorer vi vill bygga, säger Desirée Comstedt, Vattenfalls projektansvariga för kärnkraft.

Än så länge handlar det om en förstudie för att bygga flera så kallade små modulära reaktorer, SMR, intill de befintliga två reaktorerna i drift. Planerna tar allt mer form och Desirée Comstedt antyder att det ser ljusare ut för ett positivt besked nu än för ett halvår sedan.

– Viljan har funnits hela tiden, och den är lika stark nu som tidigare, säger hon och pekar på en rad faktorer som gått i gynnsam utveckling.

– Förutsättningarna har kommit längre.

Före årsskiftet ska Vattenfall lämna ett besked från förstudien. Blir det ett ja, går bolaget vidare med ansökningshandlingar för att få bygga reaktorerna, som lär ta ett "antal år". Slutgiltigt investeringsbeslut tas först när alla tillstånd är på plats.

Stänger inga dörrar

Det handlar inte bara om SMR, det kan bli tal om större reaktorer, även om det inte är det förstudien handlar om.

– Vi har inte på något vis stängt dörrarna för storskalig kärnkraft, säger Desirée Comstedt.

TT: Vad kan stoppa planerna?

– Vi behöver ha en långsiktighet i sådana här projekt, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver få en politisk stabilitet, en nationell vilja som sträcker sig över mandatperioder och regeringsskiften.

Hon tycker inte att det nödvändigtvis behövs en ny energipolitisk överenskommelse över blockgränserna, vilket oppositionen och energibranschen eftersökt.

– En sådan kan också överges.

Starkt stöd

Det handlar snarare om en nationell målsättning, en färdplan.

TT: Finns det en otydlighet eller är de större partierna för kärnkraft som du upplever det?

– Ja, jag upplever att vi har ett starkt stöd för kärnkraft i de flesta stora partierna, säger Desirée Comstedt.

Huruvida det finns ett politiskt tryck från nuvarande ägaren, det vill säga regeringen, att Vattenfall ska bygga oavsett vad bolaget kommer fram till, säger hon:

– Det finns inget tryck från ägaren att vi ska göra investeringar på icke-kommersiella grunder. Det handlar mer om att skapa de förutsättningarna, säger Desirée Comstedt.

Vattenfalls målsättning är att kunna ha en första ny reaktor i drift tidigt 2030-tal.

Olle Lindström/TT