DET SVENSKA LANTBRUKET

Torka minskade skörden – regnen kan förvärra

Jämfört med genomsnittet de senaste fem åren väntas spannmålsskörden bli 5 procent mindre i år. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Lantbruk (TT)

Årets spannmålsskörd blir 15 procent mindre än förra året, förutspår Jordbruksverket. Jämfört med genomsnittet de senaste fem åren väntas skörden bli 5 procent mindre, men kanske blir utfallet ännu sämre.

Prognosen bygger bara på väderdata till och med sista juli, så det kraftiga och ihållande regnandet i början av augusti har inte tagits med i beräkningen.

– Det vädret vi har haft nu i augusti gör ju att läget sannolikt är sämre, åtminstone när man pratar om kvalitet, och möjligen även volymer, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets jordbruks- och analysavdelning.

Både kvaliteten och volymerna påverkas av hur snabbt man kan komma ut på fälten och tröska och skörda och då får det inte vara för blött i markerna, understryker han.

Negativ påverkan

Lönsamheten för svenska lantbrukare kommer att påverkas, men för konsumenterna är det mer avgörande hur spannmålsskörden blir internationellt.

– Jordbruket får ju en negativ påverkan av väderförhållandena, både det som har hänt i augusti, men även torkan i maj och juni och nederbörden i juli, säger Andreas Mattisson.

Torkan under försommaren har lett till lägre avkastning för grödor som såtts under våren. För de höstsådda grödorna har det gått bättre under torkan, men även de har påverkats.

Totalt väntas årets skörd av spannmål bli 4,9 miljoner ton, men Jordbruksverket understryker att prognosen är betydligt mer osäker än normalt.

Uppdaterad rapport

– Prognosmodellen bygger på tidigare års väderdata och det är inte så många år som det varit torka sammanhängande i maj och juni, säger Simon Lind på Jordbruksverkets statistikenhet.

I slutet av veckan ska Jordbruksverket lämna en uppdaterad lägesrapport till regeringen, då även augustivädret vägs in.

– Generellt är det för tidigt att säga. Men det har varit ogynnsamt och de som har påverkats mest är den grovfoderbaserade animalieproduktionen som kanske inte fick en andra vallskörd i princip på grund av torkan och som nu har hoppats på en god tredje skörd, men som är beroende av att kunna komma ut på fälten och skörda, säger Andreas Mattisson.

Cecilia Klintö/TT

Fakta

Den totala spannmålsskörden väntas bli 4,9 miljoner ton, varav 2,8 miljoner ton är höstvete och 1 miljon ton är vårkorn.

Trots att det odlats höstvete på större arealer väntas skörden bli 6 procent mindre än förra året. Skörden av vårkorn väntas bli 28 procent mindre än förra året.

Totalskörden av oljeväxter väntas bli 0,4 miljoner ton, vilket är 4 procent lägre än förra årets skörd.

Källa: Jordbruksverket