FÖRETAGEN OCH MILJÖN

Storföretag driver gröna innovationer

Bild: Johan Nilsson/TT

En liten skara storföretag ligger bakom de flesta gröna innovationer, visar en doktorsavhandling. ”I dag är det framför allt storföretagen som gynnas av att satsa på gröna patent”, säger forskaren Polina Karpaty som vill att politiken fokuserar mer på småföretagen.

Polina Karpaty, Sveriges Lantbruksuniversitet och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, har i sin doktorsavhandling bland annat studerat vilken typ av företag som ansökte om patent som handlade om miljömässigt hållbara innovationer mellan åren 1997 och 2017 i Sverige.

Även om det är ett faktum att större företag har mer resurser att lägga på forskning så blev hon överraskad över att det är en liten andel storföretag som står för 65 procent av den här typen av patent.

– Vi visste tidigare att de större företagen har helt andra möjligheter till forskning än vad de mindre har. Men att en mindre skara storföretag skulle stå för nästan sju av tio av alla gröna patent förvånade mig verkligen, säger hon till Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.

Esbri: En förklaring är att det idag främst är storföretagen som gynnas av att satsa på gröna patent

Till avhandlingen Pollution, green innovation, and firms