DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Direktupphandlade skrivare – krävs på avgift

Region Västernorrland upphandlade skrivare på fel sätt, anser Konkurrensverket. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Region Västernorrland ska betala 210 000 kronor i avgift efter att ha struntat i att annonsera ett inköp – värt 2,5 miljoner kronor – enligt lagen om offentlig upphandling. Det anser Konkurrensverket som nu vänt sig till förvaltningsrätten.

Hösten 2022 ingick regionen avtal om att köpa laserskrivare, vilket Konkurrensverket nu anser vara en otillåten direktupphandling. Regionen hade via en marknadsanalys bedömt att enbart en leverantör hade passande skrivare – och gjorde därför ett inköp utan att annonsera först.

Konkurrensverket håller dock inte med om att bara en leverantör kunde uppfylla kraven.

"Upphandlingslagstiftningens undantag från kravet på annonsering av tekniska skäl ska tolkas restriktivt. Huvudregeln är att upphandlingar ska konkurrensutsättas för att samtliga leverantörer som är intresserade och har kompetens ska få möjlighet att lämna anbud", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.