DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Framtidstron ökar hos små och medelstora företag

Framtidstron ökar hos små och medelstora företag, visar en ny undersökning.

Men det är en blygsam ökning och sker från historiskt låga nivåer, enligt Affärsbarometer från Visma Advantage.

– Om 10-talet var en jämförelsevis behaglig konjunkturresa, med långa perioder av uppgång, så har 20-talet fått en stökig och utmanande inledning. Många företag har tvingats hantera problem de inte stött på tidigare. Först som en följd av pandemin, sedan kopplat till en vikande konjunktur. Trots detta visar vårens undersökning på en försiktig ökad framtidstro, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett uttalande.

Visma Advantage Affärsbarometer: Ökad framtidstro – från historiskt låga nivåer