KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Stora miljövinster med återanvänd elektronik

E-avfall är en snabbt växande avfallsström som kan minska om fler väljer återvunna produkter. Arkivbild. Bild: Ben Curtis/AP/TT

Klimat (TT)

Att återvinna är bra. Att återvinna elektronik är till och med bättre för miljön än vad man tidigare har trott, enligt en ny studie.

Elektronikavfall är vår snabbast växande avfallsström, men den krymper avsevärt med så kallade rekonditionerade produkter. Refurbed, en plattform för försäljning av återvunnen elektronik, har tillsammans med forskningsinstitutet Fraunhofer Austria undersökt hur mycket koldioxidutsläpp, vatten och elektroniskt avfall som kan sparas genom att återvinna elektronik.

I studien har man beräknat den totala miljöpåverkan i både den första och andra användningsfasen – nyinköp och rekonditionering. Resultaten visar att miljöpåverkan minskar markant om man köper mer återvunna produkter.

Klimatavtrycket varierar mellan modeller och produktkategorier, men en rekonditionerad produkt ger upp till 91 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en nytillverkad. Även vattenåtgången minskar, ända upp till 97 procent, om man väljer begagnat.

Även mängden e-avfall krymper avsevärt med rekonditionerade produkter. Studien visar på en minskning mellan 60 och 80 procent.

Boel Holm/TT

Fakta

E-avfall är den snabbast växande avfallsströmmen i EU. Bara runt 40 procent återvinns.

Enligt FN-organet Internationella teleunionen (ITU) genererade Europa mer än 16 kilo e-avfall per person 2019. Trots att Europa samlar in och återvinner mest e-avfall i världen är det bara runt 40 procent som återvinns