BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Brotten: Sumpa inte chansen att få med företagarna

Polisen bör tillsätta en näringslivskontakt i varje polisområde med syfte att främja samarbetet mellan polisen, kommunen och näringslivet, anser debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Om kommunerna tappar bort företagen i det brottsförebyggande arbetet riskerar företagsklimatet att försämras, skriver Jacob Ämtvall, Stiftelsen Tryggare Sverige, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Den grova kriminaliteten grasserar. Hos sex av tio företagare gnager oron att utsättas för brott, fyra av tio har redan erfarenhet av olika typer av brott, visar en undersökning från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Samtidigt rasar förtroendet för rättsväsendet och polisen bland företagarna, eftersom få polisanmälningar leder till åtgärd.

Det allvarliga läget får konsekvenser för det lokala företagsklimatet. Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet, skriver Jacob Ämtvall i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Han uppmanar landets kommuner att i ett tidigare skede involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet, och regelbundet kartlägga företagarnas erfarenheter av kriminaliteten.

”Företagen och företagarna är en viktig samhällsresurs vars situation och behov när det gäller brottslighet måste tas på större allvar”, skriver han i debattartikeln.

Dagens Samhälle: ”Kartlägg det lokala näringslivets erfarenhet av brott”