OSUND KONKURRENS

Experter: Lagbrott bakom nya laddstolparna – ”Omöjligt att konkurrera”

Kommuner och kommunala bolag utnyttjar sin storlek för att marknadsföra och sälja laddinfrastruktur och solcellspaneler till kunder på ett sätt som tränger undan privata företag. Bild: Pontus Lundahl/TT, Mostphotos, Claus Gertsen /TT, Anders Wiklund/TT

Trots att experter slår fast att kommunerna bryter mot lagen vågar företagen inte ta strid. ”Det finns en betydande underrapportering av problemet”, säger branschchefen Ola Månsson till TN. Nu ska Konkurrensverket granska infrastrukturmarknaden.

Förra sommaren varnade Svenskt Näringsliv i en rapport tillsammans med branschorganisationen Installatörsföretagen om att kommuner och kommunala bolag utnyttjar sin storlek för att marknadsföra och sälja laddinfrastruktur och solcellspaneler till kunder på ett sätt som tränger undan privata företag.

– Den undersökning som Installatörsföretagen gjort bland sina medlemmar visar att kommuner och kommunala bolag själva, eller tillsammans med privata aktörer, aktivt säljer laddinfrastruktur och solcellsanläggningar till privatkunder och på så sätt tränger undan de privata företagen, konstaterar Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor på Svenskt Näringsliv.

Elbilsmarknaden växer

Bakgrunden är att elbilsmarknaden växer så det knakar. Under förra året registrerades 195 885 nya elbilar, vilket är en ökning med 79 procent jämfört med 2021, enligt Power Circle. Nyligen spådde till exempel forskningsinstitutet Energiforsk att 100 procent av Sveriges nybilsförsäljning kommer att bestå av elbilar 2030.

Det betyder att marknaden för laddinfrastruktur och laddpunkter växer snabbt. Enligt Power Circle ökade utbyggnaden med 27 procent förra året och idag finns det drygt 3 000 publika laddstationer och 18 000 laddpunkter i landet. De flesta i storstäderna.

Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

Stefan Sagebro menar att kommuner kan utnyttja det faktum att man är en stor aktör med ett känt namn. Det inger trovärdighet, och kommunerna kan dessutom använda befintliga kundregister, för olika marknadsföringskampanjer och erbjudanden.

– Det är vanligt med paketerbjudanden där kunden kan få rabatt på en laddstolpe om hen tecknar ett elavtal med det kommunala elbolaget.

Att kommunerna är skattefinansierade ger ytterligare konkurrensfördelar.

– Många installationsbolag som deltog i undersökningen upplever att det offentliga bolaget kan erbjuda lägre priser som de har svårt att matcha, säger Stefan Sagebro.

Vågar inte kritisera

Installationsföretag vågar inte heller kritisera kommunernas upplägg för att man då äventyrar affärsrelationen, menar Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

– Våra medlemsföretag anlitas av kommunala eller statliga energibolag ena dagen, nästa dag konkurrerar de på samma marknad – exempelvis vid installation av laddstolpar. Den beroendesituationen gör frågan känslig och vi tror att det finns en betydande underrapportering av problemet.

Anna Spetz, projektledare på Konkurrensverket. Bild: Pressbild

Nu har Konkurrensverket reagerat och tillsatt en studie där man ska utreda hur marknaden fungerar och om detta begränsar förutsättningarna för privata aktörer att utöva ett effektivt konkurrenstryck på marknaden. Något som riskerar att hämma utbyggnaden av laddinfrastruktur, konstaterar Anna Spetz, projektledare på Konkurrensverket.

– Vi har fått in tips och klagomål som rör hur offentligt ägda energibolag agerar på marknaden för försäljning och installation av laddinfrastruktur för icke-publik laddning. Det kan handla om synpunkter på det kommunala energibolagets prissättning eller olika paketerbjudanden som kan hämma eller snedvrida konkurrensen till fördel för den offentliga aktören.

Konkurrensverket redan markerat

Konkurrensverket har redan reagerat på att vissa kommuner bygger ut en publik laddinfrastruktur där allmänheten får tillgång till gratis el.

Det agerandet riskerar att komma i konflikt med den kommunalrättsliga likställighetsprincipen som gäller för alla kommunala aktörer. I det här fallet skulle det gynna de som har en laddbar bil framför de som kör på konventionella bränslen, skriver Konkurrensverket.

Man har därför uppmanat landets kommuner att upphöra med att erbjuda gratis el.

– Det tycker vi är en självklarhet. En vanlig elfirma kan omöjligt konkurrera med den typen av erbjudanden. I förlängningen minskar sådana affärsupplägg efterfrågan på installationer av laddstolpar på andra platser i kommunen. Det gynnar inte hållbarhetsarbetet, säger Ola Månsson.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Bild: Pressbild

Ytterligare en aspekt som Konkurrensverket ska undersöka är hur kommunerna agerar som markägare.

– Kommuner har en viktig roll som möjliggörare av utbyggnaden genom att upplåta mark. Hur kommuner agerar i egenskap av markägare är något som vi kommer undersöka i studien. Här är det viktigt att kommunerna ger alla aktörer samma förutsättning, menar Anna Spetz.

– Vi är naturligtvis glada över att Konkurrensverket bekräftar det problem vi sett och nu agerar. Rättvisa spelregler på den här marknaden gynnar alla konsumenter och påskyndar klimatarbetet. Det är våra medlemsföretag som elektrifierar och energieffektiviserar Sverige, säger Ola Månsson.

Planen är att Konkurrensverkets rapport ska publiceras i slutet av året.

– Syftet med den här studien är att vi tidigt vill studera den här marknaden och tidigt kunna komma med råd och vägledning som främjar konkurrensen. Det här är ju en ny växande marknad och det är viktigt att göra det innan marknaden sätter sig, säger Anna Spetz.

Forskare: Strider mot kommunallagen

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Stockholms handelshögskola, uppgav på ett webbinarium som anordnades av Svensk Näringsliv och Installationsföretagen att försäljningen av laddinfrastruktur och solceller, samt installationstjänster på ren kommersiell grund, inte har stöd i vare sig kommunallagen eller ellagen.

Orsaken är att försäljningen av dessa produkter på ren kommersiell grund inte har ett sådant allmänintresse som krävs enligt kommunallagen.

”Därmed kan den inte heller ses som kompetensenlig verksamhet enligt de allmänna kompetensreglerna i kommunallagen. Den här typen av verksamhet kan inte heller ses som kompetensenlig utifrån så kallad anknytningskompetens”, sade Lars Henriksson, på webbinariet.

TN har tidigare rapporterat om att marknaden för utbyggnaden av laddpunkter försvåras av att det är svårt att få loss effekt på nätet när företag vill installera laddpunkter. De får nej från de lokala elbolagen eftersom elnäten måste förstärkas först, vilket är en tidskrävande process.