ELKRISEN

80 000 svenska hushåll kan försörjas av Södras elöverskott

Bild: Johan Nilsson/TT

Elproduktionen från Södras massabruk kan ge grön hushållsel till 80 000 småhus under ett år, skriver Energinyheter.

Södras elöverskott distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i lokalsamhällena där Södra verkar.

En stor del av Södras totala elproduktion kommer från Södra Cells massabruk. Elen från de tre massabruken produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, vilket är en restprodukt från massatillverkningen. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el.

Detta är en viktig del i Södras egen energiförsörjning och bidrag till lokalsamhället.

– Det är glädjande att vi fortsätter visa upp starka siffror för elproduktionen och skapar mer värde av Södras medlemmars skogsråvara. Produktionen spelar en viktig roll för stabiliteten i vår egen verksamhet, men elöverskottet innebär också extra grön eltillförsel till samhällena nära Södras massabruk. Det har varit extra viktigt under det senaste året, som präglats av en ansträngd energisituation, säger Henrik Brodin, energichef på Södra, till EnergiNyheter.

EN: 80 000 svenska hushåll kan försörjas av Södras elöverskott