DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Intresset för upphandlingar ökar

Upphandlingspliktiga inköp görs till ett värde av över 800 miljarder kronor per år. Bild: Henrik Montgomery/TT

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt, visar siffror från Upphandlingsmyndigheten.

I genomsnitt ökade anbuden per upphandling från 4,9 år 2020 till 5,4 2021. 2017 var samma siffra 4,1. Störst är intresset kring upphandling av IT-tjänster, där genomsnittet är 16,9 anbud per upphandling, skriver Dagens Juridik.

Upphandlingspliktiga inköp görs till ett värde av över 800 miljarder kronor per år, vilket motsvarar en sjättedel av BNP.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten till Dagens Juridik.

Dagens Juridik: Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar