DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

USA-rekord på försvagad trävarumarknad

Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.

Trots orosmoln som ökade kostnader, högre räntor och dåliga konjunkturutsikter präglas marknaden för trävaror, papper och massa av hög produktionstakt, visar en rapport.

På marknaden för trävaror är en av förklaringarna exportrekord till den amerikanska marknaden – som på kort tid blivit Sveriges näst största exportmarknad. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

– Det finns flera faktorer som talar för en avmattning i hushållens konsumtion och företagens investeringar. En hög inflation som till stor del drivs av stigande energipriser, men även stigande råvarupriser, har fått centralbanker att snabbt och kraftigt höja räntorna. Sammantaget ser vi att bygginvesteringarna minskar under 2023, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna, i ett uttalande.