ELKRISEN

Globala livsmedelsjätten: Sveriges elsystem har fått dåligt rykte

Barilla i Filipstad, som bakar svenska klassikern Wasabröd, kämpar med de höga elpriserna. Nu hårdsparar företaget el. ”Den inflation som vi ser i dagligvaruhandeln beror till stor del på elpriserna”, säger Ola Kellertz som är fabrikschef på Wasa Filipstad.

Elpriserna har gått från att vara något som företagare funderade på när ett nytt avtal ska skrivas till att finnas med i tankarna nästan dagligen. Ingen vet hur elpriserna blir i vinter, men många befarar att de skjuter i höjden igen.

Kostnadschocken slår mot flera branscher, inte minst bagerinäringen vars ugnar slukar el.

I Filipstad finns ett av Sveriges största bagerier; här bakas knäckebröd med Wasabröd som gemensamt varumärke. 400 personer jobbar på fabriken som ägs av italienska Barilla.

Elkostnaderna har ökat kraftigt.

– Spotpriset på Nordpool, idag jämfört med i våras, har ökat med mer än 200 procent. Till viss del har vi minskat påverkan genom bundna avtal men självklart är den totala kostnadsökningen hög när vi ser framåt, säger Ola Kellertz som är fabrikschef på Wasa Filipstad.

Det är ugnarna som drar enorma mängder el. De måste hålla höga temperaturer, 500 grader, för att knäckebrödet ska få rätt kvalitet. Till det ska läggas elförbrukningen från kvarnar och andra stödfunktioner och lager av färdiga produkter. Totalt ligger energiförbrukningen på cirka 100 GWh på ett år.

– Vi befinner oss i en situation med elpriser som stiger så kraftigt att det har påverkan på hela verksamheten. Den inflation som vi ser i dagligvaruhandeln beror till stor del på elpriserna. Det gäller generellt för alla svenska producenter, säger Ola Kellertz.

– Det är väldigt påfrestande också ur en annan aspekt. Tidigare hade vi ett elpris som var konkurrenskraftigt och förutsägbart. Nu är det inte förutsägbart längre. Vi ägnar mycket tid att diskutera frågorna på fabriken.

Företaget har idag inga planer på varsel, men har gjort justeringar i inhyrd personal från bemanningsföretag.

Samtidigt arbetar Barilla i Filipstad intensivt med att leta eltjuvar och att energieffektivisera. Det gäller att minska förbrukningen fort, och på hela företaget.

Ola Kellertz nämner flera exempel på åtgärder som att nyttja värmen i ugnarna för uppvärmning av lokalerna och att optimera användningen av tryckluft, bland annat så att det inte produceras mer tryckluft än nödvändigt och att det inte förekommer läckage i systemet.

Han kan inte ge en exakt siffra på hur mycket el som kan sparas med åtgärderna. Men även om Barilla alltid har arbetat med energieffektivisering så är Ola Kellertz övertygad om att mycket kan göras även framgent. Det kommer nya tekniker, och dessutom gör de höga elpriserna att lösningar, som tidigare var för dyra, blir intressanta.

På ett övergripande plan handlar det också om att optimera en produktion som är beroende av att ugnarna är i gång hela tiden. Då gäller det att använda dem - dygnet runt - och att se till att så lite bröd som möjligt kasseras.

– Det grundläggande är att utnyttja fabriken till hundra procent, att hela tiden producera så mycket vi kan, säger Ola Kellertz.

Men det är en tuff uppgift.

– Det går inte att kompensera de ökningar vi ser nu med interna effektiviseringar. Absolut inte. Det är oroväckande, säger Ola Kellertz.

Till viss del har företaget kunnat få genom prisökningar på brödet som säljs i butikerna.

– Vi justerar priset på de marknaderna där vi är aktiva, men det kommer inte fullt att kompensera de ökningar vi ser på el och andra råvaror, säger han.

Han återkommer under intervjun flera gånger till att Sverige behöver ett stabilt och förutsägbart energisystem. Idag går det inte längre att lita på att elsystemet levererar.

– Ur mitt perspektiv är det ett antal politiska beslut som har tagits de sista tio-tjugo åren som har försatt oss i det läget. Men naturligtvis påverkas vi också av situationen i Ukraina och det ryska kriget. Det har avslöjat hur sårbart vårt system är.

Svenska Kraftnät har under sommaren och hösten varnat för att Sverige kan tvingas till kontrollerade strömavbrott i vinter, men de okontrollerade avbrotten är redan i dag ett gissel för Barilla. Företaget har haft 10-15 strömavbrott per sommar, ofta när det åskar, och även om de är korta, så slår det hårt mot verksamheten.

Bland annat slås system som styr bakprocesserna ut, deg måste rensas bort från produktionslinjen, och kvaliteten måste säkerställas innan allt är igång igen. Det kan ta upp till tio timmar att starta om.

– Det får enorma konsekvenser ekonomiskt för oss, säger Ola Kellertz som också menar att det är en hög belastning för personalen som tvingas jobba hårt för att få igång produktionen igen.

Sverige har länge haft ett gott rykte om att sitta på ett av världens mest stabila energisystem. Nu får Ola Kellertz många frågor från andra håll i den internationella koncernen om vad som har hänt.

– Sverige har historiskt haft rykte om sig att ha stabilt elsystem och bra elpriser, men det har vi inte längre. Och det har vi svårt att förklara varför det har blivit på det viset, säger han.