DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Uppmaningen till nästa miljöminister: Slopa elektronikskatten

STOCKHOLM 20170415Nätverkskablar, datorkablar, kretskort, hårddisk, sladdar i en härva, hög av elektronikavfall. Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091 Bild: Helena Landstedt/TT

Elektronikskatten har sedan den infördes 2017 lett till ökade kostnader, ohållbar administration och krångligt regelverk. Det skriver Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden, i Altinget.

Han understryker att APPLiA delar ambitionen att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

”Men en skatt som fördyrar varorna för konsumenterna, försvårar för näringslivet och minskar arbetstillfällen utan några miljömässiga resultat är inte rätt väg. Branschen har sedan införandet arbetat hårt för att påvisa problemen skatten medför, både för oss och för miljön”, skriver han i Altinget.

Altinget: Till Sveriges nästa miljöminister: Slopa elektronikskatten