DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Chefsekonom: Småföretagen behöver lättnader

Den pågående kostnadschocken för småföretag borde mildras genom sänkta arbetsgivaravgifter, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip till organisationens hemsida.

Sänkta arbetsgivaravgiften minskar kostnadstrycket på småföretag och kan underlätta när det gäller att behålla anställda eller att nyanställa, menar han.

− Småföretagen måste nu klara skyhöga elpriser, högre kostnader för insatsvaror och sjunkande efterfrågan från hushållen utan att höja sina priser mer än två procent i årstakt. Det säger sig självt att det är en omänsklig uppgift som kräver större svar än varje enskilt företag kan ge, säger Johan Grip till Företagarnas hemsida.

Företagarna: Parera räntehöjningen med lägre arbetsgivaravgift