DET NYA ARBETSLIVET

Fyra timmar räcker för att höja chefernas krisförmåga

Bild: Claudio Bresciani/TT

Förberedelser är det viktigaste för en chef, enligt Jan Eldeblad, avdelningschef vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och säkerhet. ”För den förberedda överlever bättre”, säger han till Chef.

Jan Eldeblad betonar vikten av konkreta planer, exempelvis om det behöver ske en utrymning.

– Vem tar ansvar för vad, och hur sker kommunikationen? Att jobba igenom procedurerna kring detta är ingen jättesak. För en ledningsgrupp kan det räcka med att avsätta fyra timmar i kalendern under ett år, vilket är väl investerad tid. Har man väl struktur, säger han till Chef.

Som chef är det helt okej att gråta och uttrycka känslor i en kris, men om man inte kliver fram och tar ansvar så tar man inte sitt chefsansvar, betonar Jan Eldeblad.

Chef: Du behöver träna och mod att agera