DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Svenskt Näringsliv: Inflationstrycket är tillfälligt

Bild: Ernst Henry Photography

Svenskt Näringsliv bedömer att nuvarande inflationsuppgång inte kommer att vara beständig, eftersom den framför allt orsakas av ökande energipriser, skriver Direkt.

– Det skiljer sig från till exempel USA, som har en bredare inflationsuppgång. När elpriserna väl sjunker tillbaka kommer det att synas och inflationen bör inte ställa till med några problem. Vi ser inte heller några tendenser till högre löneökningar, som skulle kunna vara problematiska, säger Svenskt Näringslivs tillförordnade chefekonom Jonas Frycklund till Direkt.

Enligt Svenskt Näringslivs undersökning, Företagarpanelen, har konjunkturen bromsat in de senaste sex månaderna om man jämför med föregående perioder.

– Vi ser ett ganska tydligt hack i kurvan nu under det första kvartalet, där omikron och restriktioner har haft en betydande effekt. Vi ser också att besöksnäringen och transportsektorn drabbats hårdast, säger Jonas Frycklund till Direkt.

Direkt: Frycklund tror inte att svenska företag kan höja sina priser