DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Småföretagare efterfrågar statligt stöd efter återöppnandet

Småföretagare efterfrågar mer finansiellt stöd för att återuppta sina verksamheter efter de senaste restriktionerna. "Måste ha någon form av trygghet", säger Anette Hansson till SVT.

Pandemin utlöste en konkursvåg mellan 2020 och 2021 för småföretagarna. Drygt 13 000 företag med färre än 50 anställda fick klappa igen under perioden.

De som har klarat sig har lyckats tack vare finansiella stöd från staten. Men nu efter restriktionerna står de inför sanningens ögonblick. Kommer kunderna att komma tillbaka?

– Vad händer nu när publiken inte kommer, när man återigen kommer och planerar danskvällarna och konserterna, undrar eventföretagaren Anette Hansson som inför återöppnandet har tecknat kontrakt nu för flera hundra tusen kronor.

SVT Nyheter: Småföretagarnas oro: ”Vi måste ha någon form av trygghet”