KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementkrisen ett mörkt moln också för transportsektorn

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Cementkrisen kan slå hårt även mot transportbranschen, varnar Transportföretagen.

Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att 4 av 10 företag inom transportsektorn anger att de skulle kunna drabbas negativt vid brist på cement och betong. Hälften av dessa bedömer att det skulle kunna leda till personalneddragningar.

– Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största transportköparna och om byggandet i Sverige avstannar får detta stor påverkan även för transportföretagen, särskilt åkerierna. Men det handlar inte bara om färre lastbilar och transportörer som fraktar cement och betong på våra vägar. Utan cement och betong kommer infrastruktursatsningar inte kunna genomföras som planerat, säger Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen, i ett uttalande.

Cementkrisen ett mörkt moln för transportsektorn