DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Här är det tillåtet med kommunsamarbete

Fler rättsfall kommer att ge mer klarhet i vad som går att samverka kring och inte.

Samarbete mellan kommuner kan kärva. Orsaken är lagen om offentlig upphandling. ”Myndighetsutövning kan man samverka kring, det behöver ju inte upphandlas”, säger professor Olle Lundin.

Tanken var att ändringen i kommunallagen skulle underlätta avtalssamverkan mellan kommuner. Tre år senare är det fortfarande svårt att veta vad som gäller. Förklaringen är att upphandlingslagen sätter käppar i hjulet.

Professor Olle Lundin har skrivit rapporten ”Med gemensamma krafter” för att bringa klarhet.

– Som kommun ska man tänka så här: Vi kan samverka kring det som kallas för allmännyttigt mål, till exempel socialtjänst. Myndighetsutövning kan man samverka kring, det behöver ju inte upphandlas och då är det inga bekymmer, säger han till Dagens Samhälle.

Kommuner nöjer sig dock inte med det, utan vill även samverka kring frågor som administration och it.

Det går inte att den lilla kommunen köper tjänster av den större. Däremot går det att samverka runt ett gemensamt mål, förklarar Lundin.

Hans råder kommuner att fortsätta samarbeta men att göra det klokt och med eftertanke, enligt DS.

Dagens Samhälle: Experten reder ut: Så här samverkar kommuner på rätt sätt