EU:S FRAMTID

”Så kan EU stärka svenska företags möjligheter att göra fler affärer”

Genom sitt eget företagande ser Europarlamentarikern Jörgen Warnborn (M) fördelarna som EU bidrar med. Men det finns mycket jobb kvar att göra, skriver han i en krönika.

Företagande är ett av våra mest omfattande allmänintressen. Med framgångsrik konkurrenskraft växer företagen, jobben och välfärden.

När jag var 17 år startade jag mitt första företag. I min familj var detta inget konstigt eftersom att jag under hela min uppväxt varit omgiven av företagare. Min morfars pappa startade cykelfabriken Monark. Min pappa drev företag och nästan alla i min släkt är entreprenörer. Där har jag byggt mitt arbetsliv och här finns ingången i mitt politiska engagemang. Genom detta ser jag fördelarna som EU bidrar med till företagare, men det finns samtidigt mycket jobb kvar att göra.

”För företagens del innebar det att marknaden ökade från cirka 10 miljoner konsumenter till 450 miljoner.”

Jag var 25 år när Sverige hade folkomröstning om EU. Vid den tiden studerade jag utomlands men bestämde mig för att åka hem till Sverige för att engagera mig i valrörelsen. Jag var så fast övertygad att öppenhet, internationalism och handel är vägen framåt för ett litet land i norra Europas utkant.

Med Sveriges inträde i EU fick vi tillgång till den inre marknaden, grundbulten i den Europeiska unionen där EU:s fyra friheter råder: Fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och människor. För företagens del innebar det att marknaden ökade från cirka 10 miljoner konsumenter i Sverige till EU:s idag cirka 450 miljoner konsumenter. För konsumenternas del fick de tillgång till fler produkter och tjänster, till lägre priser och med bättre kvalitet. Detta är något EU bör fördjupa, för att stärka svenska företags möjligheter att göra fler och bättre affärer.

”Det är för krångligt att driva företag.”

Lika viktig är handeln med resten av världen. Handelshinder försvårar flödet av idéer och teknik mellan länder och människor. De länder som varit öppna för handel är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På denna grund måste vi fortsätta bygga: Fler, mer moderna och ambitiösa frihandelsavtal.

Samtidigt måste vi adressera den ökande byråkratin och regelbördan. Varje gång jag träffar företagare i Sverige, nämner de samma problem; det är för krångligt att driva företag. Jag håller med dem. En stor del av den ökade regelbördan i medlemsländerna har sitt ursprung i lagstiftning som kommer från Bryssel.

Enbart mellan 2017-2022 tillkom 5 422 sidor ny lagstiftning för företagare att förhålla sig till. Det skadar konkurrenskraften. EU:s nuvarande ambition om "en in, en ut", att för varje kostnadsökning en ny EU-lagstiftning medför så tas motsvarande kostnad bort från annan lagstiftning, är ett steg i rätt riktning men status quo är inte på långa vägar gott nog. EU måste och kan göra mer.

Att stärka den europeiska konkurrenskraften är avgörande för svenskt välstånd. Genom att fortsätta att fördjupa den inre marknaden, driva en ambitiös frihandelsagenda och minska regelbördan för företag kan vi skapa ett mer välmående och konkurrenskraftigt Europa.

Om krönikören

Jörgen Warborn (M) är Europarlamentariker sedan 2019 och tidigare företagare.