REGELKRÅNGLET

Nya lagar: Plastkorkar och morfarsledigt

Föräldrar kan nu överlåta en del av sina dagar med föräldrapenning på någon annan, inte bara sin sambo eller barnets andra vårdnadshavare. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Plastkapsyler ska sitta fast och morfar kan bli föräldraledig.

På måndagen ritas spelplanen om för många när nya regel- och lagändringar träder i kraft.

Morfar kan bli föräldraledig

Småbarnsföräldrar kan överlåta en del av sina dagar med föräldrapenning till exempelvis anhöriga. Men den man överlåter dagar till får inte arbeta, söka arbete eller studera under tiden som föräldrapenning tas ut.

Papperskvitton kan slängas

Bokföringslagen ändras så att det inte längre är nödvändigt att spara kvitton och fakturor i pappersform, om de har skannats eller fotograferats. Men överföringen till digital form måste ske på ett korrekt sätt.

Lättare att vräka kriminella

En hyresgäst som har begått ett brott som försämrar närmiljön för övriga boende kan sägas upp, även om brottet skett på ett längre avstånd från lägenheten. Detta gäller också om hyresgästen begår brott som kan utlösa hämndaktioner.

Pengar tillbaka till årgång -57

Personer som är födda 1957 kan ha rätt till kompensation på grund av höjningen av åldersgränsen för förhöjt grundavdrag. Storleken på kompensationen beräknas utifrån fastställd förvärvsinkomst och den kommunala skattesatsen för 2023.

Plastkapsyler ska sitta fast

Efter den 2 juli måste dryckesbehållare vara utformade så att platslocket sitter fast under hela användningen. Det gäller för flaskor och kartonger under tre liter, men inte för plastkorkar som sitter på glas- eller metallflaskor.

Spelskatten höjs

Punktskatten på spel höjs från 18 till 22 procent. Det är spelbolagens behållning som beskattas, det vill säga skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalningarna.

Förintelseförnekande kriminaliseras

Den som förnekar, ursäktar eller förringar Förintelsen kan dömas för hets mot folkgrupp när brottsbalken ändras den 1 juli. Tryckfrihetsförordningen ska ändras på samma sätt, men det dröjer till den 1 januari 2027.

Bättre information vid bilköp

Vid försäljning av nya personbilar måste information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp finnas väl synlig på eller i närheten av försäljningsstället. Även reklam för nya bilar ska innehålla sådan information.

Mer hemlig avlyssning

Senare i år, från den 1 september, får polisen använda hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i förebyggande syfte för att komma åt många fler brottstyper än tidigare. Det gäller bland annat grovt skattebrott, grov stöld, grov smuggling och grovt penningtvättsbrott, men bara om brottsligheten antas ske systematiskt eller i organiserad form.

Rättad: I en tidigare version angavs fel datum för lagändring när det gäller hemlig avlyssning.

Cecilia Klintö/TT

Plastlocken måste sitta fast under hela användningen. Arkivbild. Bild: Helena Landstedt/TT
Majdanek var ett av Nazitysklands förintelseläger. Nu kan den som förnekar Förintelsen dömas för hets mot folkgrupp. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT