KRIGET I UKRAINA

Regeringen lovar bättre villkor för ukrainare

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Arkivbild. Bild: Ali Lorestani/TT

Politik (TT)

Regeringen arbetar med ett nytt förslag för att ukrainska flyktingar inte ska behöva leva på 71 kronor om dagen.

– Vi kommer att reda ut alla frågetecken, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till TT.

Regeringen har fått kritik för sitt förslag om att ukrainska flyktingar ska kunna folkbokföra sig i Sverige från den 1 november.

Planen är att de som flydde till Sverige vid krigsutbrottet, och som har varit här i minst 12 månader, ska kunna få ett personnummer. Därmed kan de få bank-id och full tillgång till vård.

I dagsläget lever många ukrainare på 71 kronor om dagen, regeringens plan har varit att de i stället ska få rätt till en etableringsersättning som ligger på 308 kronor om dagen.

På plats före årsskiftet

Men i ett remissvar påpekar Arbetsförmedlingen att regeringen missar målet. Flyktingarna skulle inte få rätt till etableringsersättning eftersom förslaget undantar gruppen från så kallade bostadsbaserade förmåner.

Nu säger migrationsministern att hon kan garantera att frågan omhändertas i närtid.

– Vi kommer att reda ut alla frågetecken så att vi säkerställer att ukrainarna också får rätt till etableringsersättning, för det har varit hela syftet med det här.

Hon säger att förslaget inte behöver skickas ut på remiss igen. Flyktingarna kommer att kunna få ett personnummer från den 1 november, lovar hon.

Kvalificera sig till välfärd

Samtidigt har regeringen fått kritik för att man just utestänger ukrainarna från bostadsbaserade förmåner – som barnbidrag, bostadsbidrag och insatser för funktionshindrade.

– Vi har en politik som innebär att man ska ha en successiv kvalificering in till välfärden. Det är något som vi vill införa för alla grupper, då är det rimligt nu när vi tar fram en ny lagstiftning att vi inför det för den här gruppen, säger Malmer Stenergard.

Ukrainarna får tillfälligt skydd av EU:s massflyktsdirektiv. I dagsläget löper det ut den 4 mars 2025, men regeringen tror att det förlängs till mars 2026.

I så fall skulle gruppen som kom hit i samband med krigsutbrottet få rätt att folkbokföra sig direkt när massflyktsdirektivet förlängs, eftersom de då har en vistelse som överstiger tre år. Då får de också rätt till fler förmåner.

Alla som har folkbokförts före den 1 november kommer att få behålla sina rättigheter, försäkrar Malmer Stenergard.

– Det här kommer att förbättra villkoren för ukrainarna.

Niklas Svahn/TT

Fakta

Regeringen och Sverigedemokraterna har lagt fram ett lagförslag för att uppemot 33 000 ukrainare ska kunna folkbokföra sig i Sverige från 1 november i år, tidigare än dagens regler medger.

Gruppen undantas dock från bosättningsbaserade förmåner som barnbidrag, bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd, föräldrapenning på grundnivå, assistansersättning, omvårdnadsbidrag. Även LSS-insatser för funktionshindrade uteblir.

Utan rätt till bostadsbaserade förmåner täcks man inte av någon arbetsskadeförsäkring och utan ett sådant försäkringsskydd kan Arbetsförmedlingen inte anvisa någon till etableringsprogrammet, enligt myndigheten.