DET SVENSKA LANTBRUKET

SVA: Kärnområde för svinpest kan stängslas in

Emil Wikström-Lassa, från SVA, tar prover från ett vildsvinskadaver som påträffas på en väg i ett skogsområde i Västmanland utanför Fagersta. Bild: Pontus Lundahl/TT

Djur (TT)

Det kan bli aktuellt att stängsla in kärnområdet i den smittade zonen där den afrikanska svinpest har konstaterats, uppger SVA.

Samtidigt har arbetet med att förbränna de sjuka vildsvin som har hittats i Fagerstatrakten påbörjats.

Karl Ståhl, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att myndigheten ska titta på stängselfrågan de närmsta dagarna.

– När vi känner oss mer trygga med var kärnområdet är så kommer vi absolut att lämna ett förslag till Jordbruksverket på någon typ av instängsling, säger han vid en pressträff.

Hittills har 13 vildsvin konstaterats smittade med afrikansk svinpest. Analys av ytterligare ett antal prover pågår under tisdagen, men resultaten av dessa hade inte kommit vid tidpunkten för pressträffen.

Samtidigt pågår sökinsatsen efter fler sjuka och döda vildsvin i den smittade zonen i trakterna kring Fagersta kommun. Jägarna har hittills bara sökt i ett begränsat område, men detta område kommer att utökas allt eftersom.

Jägare ersätts

De jägare som hittills frivilligt letat efter döda vildsvin kommer att få en ersättning som beräknas landa på 300 kronor per timme, meddelar Jordbruksverket.

– Vi har också beslutat att det här ska gälla retroaktivt så att även de som har varit i gång i slutet av förra veckan och under helgen kommer vi att kunna ersättas, säger Jordbruksverket övergeneraldirektör Jan Cedervärn.

När och hur utbetalningarna ska ske är ännu inte klart, men frågan är under arbete, enligt Jan Cedervärn.

Under tisdagen påbörjades också arbetet med att transportera bort och förbränna de vildsvin som har hittats i den smittade zonen.

– Insatsen med provtagning och vår förbränningsanläggning är i gång. I dag ska vi transportera ut de döda vildsvinen från den smittade zonen och förbränna dem, säger Jan Cedervärn till TT.

Nytt läge

Måndagens besked om att avliva alla tamgrisar i området för att begränsa smittspridningen är en ersättningsfråga som myndigheten är van vid. Men frågan om hur ersättningen ska betalas ut för andra näringsidkare i den smittade zonen är desto mer komplicerad.

– Det är ett nytt läge för oss, säger Jan Cedervärn.

– Vi är vana med att hantera ersättning för djur som behöver avlivas men ersättning till skogsägare är till exempel nytt. Skogen försvinner inte men vi måste räkna på förlusten för ägare som just nu inte kan avverka sin skog.

Generellt har man rätt till ersättning när Jordbruksverket beslutar om att avliva djur. Men det här är helt andra förutsättningar än vad myndigheten är van vid.

– Det kommer att ta ett tag att titta på alla frågor. Vi är inte helt klara på vad som går eller inte går att ersätta, så vi måste ha en dialog med regeringskansliet för ersättning, säger Cedervärn.

Även på andra områden kan det bli aktuellt med förändringar för att förhindra smittspridning, enligt Cedervärn. Det kan exempelvis bli aktuellt när det gäller hur avfallsstationer hanterar hushållsavfall, sedan vildsvin kunnat komma åt hushållsavfall i Fagersta, vilket kan ha varit en orsak till smittspridningen.

Moa Persson/TT

Fakta

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar med allvarlig sjukdom som följd och död oftast in om en vecka.

Bland symtomen finns feber, blödningar, vinglighet och dålig matlust.

Sjukdomen drabbar inte människor.

Sjukdomen finns i Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Allmänhet och jägare i hela Sverige, men framför allt i Västmanland, uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt