DEN SVENSKA SÄKERHETEN

MSB föreslås ansvara för försörjningsberedskapen

Den särskilda utredaren Birgitta Böhlin tillsammans med Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, i samband med att utredningen presenterades. Bild: Fredrik Surell/TT

Sveriges beredskap för att klara försörjningen i ett krisläge ska stärkas. Nu föreslår en statlig utredning att MSB får ansvaret att samordna försörjningsberedskapen.

– Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetslägena sedan andra världskriget slut, sade Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, i samband med att han på onsdagen tog emot en utredning om nationell samordning av landets försörjningsberedskap.

Utredningen tillsattes för två år sedan av den förra regeringen.

– Vi föreslår att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska få ansvar för de här frågorna, säger utredaren Birgitta Böhlin.

Det innebär bland annat att det blir MSB som ska sammanställa en nationell försörjningsanalys utifrån analyser från sex olika sektorer. Det gäller till exempel energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och transporter.

– Tanken är att man ska få prioriterade åtgärdsförslag, säger Birgitta Böhlin.

MSB föreslås även bli kontaktpunkt för näringslivet.

Carl-Oskar Bohlin säger att en del av det som föreslås kommer att ta lång tid att genomföra. Därför ska regeringen i närtid ge MSB i uppdrag om att försöka hitta ett snabbspår när det gäller vissa delar.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka välkomnar utredningens förslag.

"Det är viktigt att arbetet nu kommer igång och sker i samverkan – inte minst med näringslivet", säger hon i ett pressmeddelande.