KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny vindkraftspark utanför Blekinge kan bli verklighet

Bild: Johan Nilsson/TT

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Blekinge län i uppdrag att se över förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Cirrus.

Anläggningen planeras att byggas cirka fem mil söder om Karlskrona i Östersjön, inom Sveriges ekonomiska zon.

– Regeringen är positiv till att det kommer så många ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. Vi kommer att behöva fördubbla vår elproduktion fram till år 2045 för att klara klimatomställningen och nå hela vägen till nettonollutsläpp. Alla fossilfria kraftslag kommer att behövas och varje ny terawattimme är välkommen i utbyggnaden av vår fossilfria elproduktion, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Regeringen ger uppdrag om beredning av havsbaserad vindkraft utanför Blekinge