KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Forskning: Svensk industri måste växla upp hållbarhetsarbetet

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Den svenska tillverkningsindustrin behöver påskynda omställningen från linjära till cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller för att behålla konkurrenskraften och främja hållbarhet. Det konstaterar Entreprenörskapsforum i en ny rapport.

Det kommer att vara omöjligt konkurrera med traditionell försäljning där produkter hamnar på soptippen när de är uttjänta. Det är en av fynden i rapporten "Circular business models: Where does Swedish industry stand?".

Trots att många företag experimenterar med nya affärsmodeller, möter de flera hinder, inklusive bristen på digitala teknologier och nödvändiga kompetenser.

”Resultaten är deprimerande och bör vara en ögonöppnare. Inte ett enda större företag har framgångsrikt skalat upp en cirkulär affärsmodell och fullt ut ersatt den gamla linjära”, säger Johan Frishammar, professor Luleå tekniska universitet och en av rapportens författare.

Framgent måste företag framgångsrikt implementera en cirkulär affärsmodell som ger både konkurrensfördelar och förbättrad hållbarhetsprestanda, menar författarna i rapporten.

Rapport: Circular business models Where does Swedish industry stand?