KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Gjuteriet blev fossilfritt för 40 år sedan – ”Inget nytt”

Mikael Wandér, platschef på företaget Fundo Components. Bild: Privat, Adam Ihse/TT

Gjuteriet Fundo Components i värmländska Charlottenberg ställde om och blev elektrifierat redan för 40 år sedan. ”Vi är tacksamma för att den gröna omställningen nu sker på allvar och ger oss konkurrensfördelar”, säger platschefen Mikael Wandér till TN. Men höga elpriser oroar fortfarande.

För att nå till netto-noll utsläpp år 2045 har många företag samlats kring färdplaner som redogör för hur de ska ställa om till att vara fossilfria. För många handlar det framförallt om att elektrifiera sin verksamhet. Men ett företag som redan för 40 år sedan ställde om är gjuteriet Fundo Components i Värmländska Charlottenberg.

– Vår inriktning lades fast för 40 år sedan. Vi beslutade då att satsa på ett helt elektrifierat gjuteri istället för det traditionella gasdrivna alternativet. Vi är dock mycket tacksamma för att den gröna omställningen nu sker på allvar och ger oss konkurrensfördelar, säger platschefen Mikael Wandér.

– Men vi kan inte slå oss för bröstet och säga att det är någon grön omställning som vi gör nu. Det här är inget nytt utan vi har slagit in på den här vägen sedan en lång tid tillbaka. Nu hoppas vi kunna få skörda lite utav det som vi satsade på för länge sedan.

Gått igenom tuffa perioder

Fundo Components är ett av norra Europas ledande gjuterier som är specialiserat på kokillgjutning av komplext aluminiumgods. Kunderna återfinns framförallt inom personbilar, lastbilar, båtar och industriella applikationer. 90 procent av all aluminium som företaget arbetar med är återvunnen, berättar Mikael Wandér. För cirka två år sedan tvingades man varsla halva personalstyrkan, från 120 till 60 personer.

– Det handlade i grunden om att vi blev av med en del affärer som resulterade i en tuff period för bolaget. Men nu har vi kommit tillbaka och ser nu positivt på nya satsningar och investeringar.

Han menar att kriget i Ukraina inneburit en fördel för gjuteriet.

– Kriget har inneburit att våra kunder har fått upp ögonen för att det har sina fördelar att ha leverantören lite närmare och inte behöva transportera grejer över hela vida världen.

Som många andra företag drabbades Fundo Components under förra vintern av kraftigt höjda elpriser.

– Man kan beskriva det som en smärre katastrof. Under förra hösten gick vi från att ha en elräkning på en miljon ena månaden till fyra miljoner månaden efter.

– Då insåg vi ganska snabbt att det inte kommer att hålla att driva verksamheten som vi gjort innan. Så då gjorde vi det dramatiska.

Det dramatiska som Mikael Wandér beskriver, handlade om att bolaget valde att sluta jobba dagtid då det inte längre fanns någon affärsmässighet att driva verksamheten vidare med normala drifttider.

– De anställda jobbade bara nätter och helger under två månader för att komma åt ett något lägre elpris.

– Alla förstod allvaret och det var en fantastiskt stor uppslutning bland personalen. Man bet ihop och kämpade på för företaget.

Varit elektrifierat sedan 80-talet

Trots höga elpriser hade gjuteriet tillgång till el under hela vintern, vilket var en fördel konkurrensmässigt.

– Många av våra europeiska branschkollegor har gasdrivna gjuterier och de drabbades otroligt hårt under den förra vintern. De hade väldigt svårt att få tag i gas i huvud taget så där såg vi en möjlighet att vi kunde erbjuda en säkrare produktion än vad andra i branschen kunde göra.

Gjuteriet har varit elektrifierat sedan mitten på 1980-talet.

– Då var det ju ingen självklarhet. Men på den tiden var vi ägda av den norska norsk industrikoncernen Norsk Hydro som ville att gjuteriet skulle elektrifierat då de föredrog el som det fanns mycket av i Norge.

– Nu under det senaste året så känner vi att det är påtaglig konkurrensfördel att kunna säga att vi har en helt fossilfri drift i det här gjuteriet.

Han menar att politiken måste lösa elförsörjningen.

– Vi är ju helt beroende av tillgången på el och vi kan inte ta fluktuationer i elleveranserna. Och naturligtvis att det ska vara till ett konkurrenskraftigt pris också.

Bävar inför vintern

Inför den kommande vintern har företaget försökt förbereda sig genom att bland annat säkra upp en del av elförbrukningen.

– Detta har inneburit att vi har bättre koll på kostnaderna så vi inte ska råka ut för de här riktiga topparna som vi gjorde under förra vintern. Då körde vi fullt ut på ett spotpris vilket innebar kraftiga toppar och dalar prismässigt.

– Men vi är fortfarande utsatta prismässigt. Om elpriserna skulle rusa i höjden väldigt mycket så blir det otroligt kännbart för oss.

Han menar att de innan elkrisen sällan oroade sig för elförsörjningen eller elpriserna.

– Tidigare tog vi tillgången på el och att den hade en rimlig prisbild för givet. Men nu är det mycket högt upp på agendan.

Enligt Svenskt Näringslivs bedömningar kommer elbehovet öka med minst 60 procent till år 2045 jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning av elanvändningen från dagens 126 TWh till 200 TWh. En stor del förklaras med stora industrietableringar i norr.

– Om nu Norrland behöver all sin el själv, vad ska vi få el ifrån? Vi ser nu över om vi kan vara med och investera i till exempel vindparker på lokal nivå. Detta för att kunna med bestämdhet påvisa att elen både är fossilfri och lokalproducerad. Det är ingenting som vi har tagit några beslut på, men det är en diskussion som pågår.