DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Dubbel momssmäll hotar hel bransch – slår mot jobb och miljö

Thomas Söderberg på re:Compute IT och Tara Muinafshar, skattejurist på Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Företag inom second hand och återbruk tvingas betala dubbel moms, vilket hindrar den cirkulära ekonomin från att utvecklas. ”Förutsättningarna är inte optimala tyvärr”, säger Thomas Söderberg på re:Compute IT till TN.

ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna öppnade 2015 och är världens första galleria som bara innehåller butiker som säljer begagnade varor istället för nya. Fiffigt nog ligger gallerian precis bredvid en återvinningscentral, vilket ger folk möjligheten att lämna in sina gamla produkter för återbruk istället för återvinning.

En som varit med sedan starten av gallerian är Thomas Söderberg som driver re:Compute IT; en second hand-butik för hemelektronik. På åtta år har han fått butiken att gå runt och ”tjänat några kronor”, men det finns ett stort hinder för att utveckla verksamheten mer: momsreglerna vid försäljning av begagnade varor.

Second hand-butiker måste nämligen lägga på full moms, 25 procent, på sina varor som de fått till skänks, trots att de redan blivit moms-debiterade vid köptillfället. Något som gör det svårt att konkurrera med resten av andrahandsmarknaden.

– Vi har haft svårt att konkurrera på lika villkor mot exempelvis de företagen och organisationer som jobbar med 90-konton och som inte behöver betala moms, säger Thomas Söderberg.

– Men även om man tittar på privat försäljning, så måste vi ju kunna konkurrera med en privatperson som säljer sin laptop på Blocket eller Tradera.

Thomas Söderberg tror att en gemensam lägre momssats för hela återbruksbranschen hade kunnat få fler företag att ge sig in på marknaden.

– Jag tror ju att marknaden finns. Det finns många som verkligen vill bidra till den cirkulära ekonomin, men förutsättningarna är inte optimala tyvärr, säger han.

– Det handlar om att premiera verksamheter som vår som håller på med cirkulär ekonomi och få en möjlighet att kunna arbeta mer med det. Det är inte bara miljömässigt utan även det att man anställer folk och hjälper till att hålla ekonomin igång.

Den finska modellen en lösning

Vad som är den bästa metoden, vinstmarginalbeskattning eller sänkt/nollmoms går att diskutera. EU:s momsdirektiv möjliggör nämligen inte sänkt moms på begagnade varor. Tara Muinafshar, skattejurist på Svenskt Näringsliv, föreslår att Sverige bör ta efter den finska modellen vad gäller momsreglerna vid försäljning av begagnade varor.

Vid handel med begagnade varor har ofta inköpet skett av en privatperson som inte debiterar moms på fakturan och återförsäljaren har därmed inte rätt att göra avdrag för ingående moms. I normalfallet har privatpersonen betalat moms på varan när den köptes och man kan därför säga att det finns en inbyggd moms i varan som ingen part har kunnat dra av.

För att undvika dubbelbeskattning kan återförsäljaren nämligen välja att tillämpa vinstmarginalbeskattning, VMB. Istället för att belägga moms på hela försäljningspriset beräknas momsen då enbart på vinstmarginalen, det vill säga skillnaden mellan försäljnings- och inköpspris.

Så som dagens svenska regler ser ut är huvudregeln att man måste beräkna vinstmarginalen för varje enskild vara så länge inköpspriset är känt, ett system som skapar stora administrativa kostnader för många företag som säljer begagnat, menar Tara Muinafshar.

– I Finland tillämpar man ett förenklat förfarande som innebär att man istället räknar vinstmarginalen på skillnaden mellan redovisningsperiodens sammanlagda försäljnings- och inköpspriser även när enskilda varans pris är känt, något som inte går i Sverige idag. I Sverige får det förenklade förfarandet enbart tillämpas när den enskilda varans pris inte är känt, säger hon.

– Allt fler företag både vill och behöver ta ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är därför viktigt att de också ges rätt förutsättningar för att kunna utveckla cirkulära affärsmodeller. Att efterlikna Finlands modell vore ett steg i rätt riktning, säger hon.