ELKRISEN

Så balanserar stålföretaget elnätet – ugnar blir ”batterier”

”När Svenska kraftnät behöver stabilisera nätfrekvensen kan vi reglera ned effekten i våra ugnar och låta dem gå på den redan lagrade värmen”, säger Peder Thunander, ansvarig för försörjningskedjan på stålföretaget Björneborg Steel. Bild: Adam Ihse/TT, Sten Andersson, Pressbild

För Björneborg Steel är de volatila elpriserna en katastrof. Nu använder de sina stora ugnar för att balansera elnätet och stabilisera priserna. ”Svenska kraftnät har fått tillgång till våra styrsystem”, uppger en hög chef på företaget.

Svenska kraftnät har i en rad marknadsanalyser varnat för att elpriserna kommer att bli allt svårare att förutse och därmed vara mer volatila. Orsaken till det är att planerbar produktion har lagts ned i södra Sverige samtidigt som väderberoende produktion, framför allt vindkraft, har fasats in i de norra delarna av Sverige.

”Det gör att mer volatila priser är att vänta samtidigt som behovet att hantera och balansera elsystemet blir en växande utmaning”, uppgav Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe i samband med att myndigheten släppte sin långsiktiga marknadsanalys för åren 2021 – 2050.

”Det är en katastrof för oss.”

Just de oförutsägbara, höga och volatila elpriserna är det som den svenska industrin skyr mest av allt. Det uppger Peder Thunander, ansvarig för försörjningskedjan på stålföretaget Björneborg Steel, som har en fabrik i närheten av Kristinehamn i elområde 3.

– Så som det har utvecklats är det en katastrof för oss och det är framför allt de stora prisvariationerna som är svåra. Att kunna dra nytta av ett lågt elpris är så klart bra, men det är ännu viktigare med förutsägbarhet. Det vi verkligen inte vill ha är energi som varierar 10, 20 eller till och med 100 gånger i pris beroende på vilken tid på dygnet vi använder elen.

För att klara av de kraftiga prisvariationerna har företaget försökt anpassa produktionen så gott man kan.

– Vi har försökt justera skiften på olika sätt så att vi kan anpassa dem efter elpriserna och producera så mycket vi kan på kvällar och nätter men det är svårt.

”Vi använder ugnarna som batterier.”

Björneborg Steel är en mycket stor elanvändare som smälter, smider och bearbetar specialprodukter på 5 till 50 tons vikt som till exempel propelleraxlar till större fartyg, rotoraxlar till generatorer och stora elmotorer samt valsar till pappersmaskiner.

– Det är en väldigt specialiserad och energikrävande produktion som betyder att vi konsumerar cirka 35 GWh från el och cirka 30 GWh från biogas/gasol per år, konstaterar Peder Thunander.

Peder Thunander är ansvarig för försörjningskedjan på stålföretaget Björneborg Steel. Bild: Privat

För att vara med och parera de volatila priserna har Björneborg Steel valt allt leverera olika stöd- och balanstjänster till Svenska kraftnät.

– Just eftersom vi är storförbrukare av el behöver vi ett stabilt nät. Den energi som nu tillförs nätet är vind- och solel som till naturen är instabil och genom att hjälpa till att balansera nätet gör vi oss själva en tjänst och möjliggör också för att få in mer förnybar el i systemet, säger Peder Thunander.

Anna Jäderström ansvarar för balansmarknaden på Svenska kraftnät. Hon bekräftar att man ser en ökande andel tung industri som ansluter sig till marknaden.

– Det är fortfarande relativt små volymer men det ökar. Det gemensamma är att man är stora elförbrukare som kan vara flexibel med produktionen. Vi har till exempel en hel del pappersbruk anslutna.

För att vara med och balansera frekvensen i elsystemet använder Björneborg Steel sina stora ugnar som ”batterier”, berättar Peder Thunander.

Det innebär att företaget kan nyttja trögheten i värmningsenergin till att stabilisera nätfrekvensen åt Svenska Kraftnät genom att under ett antal sekunder avstå från effektuttag. På så sätt kan man utnyttja de långa värmningscyklerna och storleken på produkterna så att de påverkas minimalt av de korta nedstängningarna på elugnarna.

– Vi hjälper till med de två kortaste stödtjänsterna (FFR och FCR) som ska ske blixtsnabbt när nätet behöver stabiliseras snabbt. När Svenska kraftnät behöver stabilisera nätfrekvensen kan vi reglera ned effekten i våra ugnar och låta dem gå på den redan lagrade värmen. Men vår gräns är att nedregleringarna inte får påverka produkterna negativt och temperaturen i ugnarna får därför inte variera mer än 2 grader upp eller ned.

”Svenska kraftnät får tillgång till styrsystemen”

Björneborg Steel är i sin tur uppkopplade mot en virtuell plattform som drivs av företaget Flower Tech. De samlar in effekt från en rad olika källor som solcellsparker, datacenters och elbilsladdare. Man kan antingen koppla bort när nätet är överbelastat, eller dra på effekt när frekvensen är för låg. Svenska kraftnät anordnar i sin tur auktioner för att handla upp den effekt som man anser är nödvändig. Här budar de olika aktörerna in vad de kan erbjuda.

– I princip kan man säga att Svenska kraftnät får tillgång till våra styrsystem via Flowers plattform och vi ska kunna svara på mindre än en sekund, så det går inte att sköta det manuellt, säger Peder Thunander.

Är det en bra affär?

– Vi har precis kommit i gång, men tittar man på historiska data så kommer det att bli en positiv affär. Det är en intäktsström som hjälper oss att mildra de ökade energikostnaderna.

Anna Jäderström konstaterar att marknaden för olika balanserings- och stödtjänster växer snabbt. För några år sedan var den marknaden värd cirka en miljard kronor men idag måste Svenska kraftnät handla upp stödtjänster för cirka 7 miljarder kronor.

– Det finns inget som tyder på att behovet av att balansera och stötta elsystemet minskar, snarare tvärtom och marknaden ökar hela tiden i värde. Det beror dels på de höga elpriserna, dels på att mer och mer icke-planerbar vind och sol fasas in i systemet, konstaterar Anna Jäderström.

”Ska investera i solceller”

Peder Thunander berättar att Björneborg Steel också har planer på att skaffa batteri-lagring och placera det i anslutning till ugnarna. På så sätt kan man frigöra mer effekt för att delta på stödtjänstmarknaden utan att störa driften.

– Vi använder väldigt mycket energi när vi kör i gång ugnarna. Om vi investerar i solceller och placerar ett batterilager emellan så skulle vi kunna erbjuda större effekter till Svenska Kraftnäts reglermarknad. Då skulle vi kunna bidra med mycket större effekt samtidigt som batteriet garanterar produktionen, konstaterar Peder Thunander.

Det finns ett intresse från industrin att på sikt investera i SMR-reaktorer, alltså små modulära reaktorer. Är det något för er?

– Jag förstår att man inom industrin är intresserad eftersom man i den här situationen vill vara så självförsörjande som möjligt på energi. Men för oss ligger det för långt bort i tiden då vår plan är att vara fossilfria till 2026. Vi måste jobba med de lösningarna som ger oss bäst möjlighet att få tillgång till fossilfri el och just nu är det att bidra till stabilare elnät och genom att investera i solenergi och batterilager för att kunna erbjuda mer effekt på reglermarknaden.

Fakta: Balans- och stödtjänster

Affärsverket Svenska kraftnät är ytterst ansvarig för det svenska kraftsystemet. Man ska enligt lag ha tillgång till olika tjänster och åtgärder för att kunna hantera störningar oavsett systemdriftstillstånd.

Idag använder Svenska kraftnät olika stödtjänster för kraftsystemets olika behov. Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).

En systemansvarig ska så långt det är möjligt utforma och använda sig av marknadsbaserade stödtjänster. Det betyder att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på en marknad.

Den nya rollen ”Balancing Service Provider” som håller på att implemenetras ska göra det enklare för olika aktörer att dela på marknaderna för olika balanserings- och stödtjänster.