DEN AKUTA ELKRISEN

Undersökning: Svenskar vill ha mer energi – från alla fossilfria kraftslag

Genrebild. Bild: Mostphotos

Utbyggd kärnkraft är den enskilda åtgärden som flest svenskar uppfattar som effektiv för att minska klimat- och miljöproblemen, enligt en ny Demoskop-undersökning som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Sju av tio svenskar ser utbyggd kärnkraft som en effektiv åtgärd för minskade klimat- och miljöproblem. För vindkraften är den siffran 68 procent. Även sol- och vattenkraft ses som effektiva åtgärder.

Det visar en ny Demoskop-undersökning som gjorts på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Samtidigt anser drygt nio av tio svenskar att det är ett stort problem om elpriserna fortsätter att vara höga. De flesta anser att konkurrenskraften kommer att försvagas om elbristen blir långvarig, att det kommer att slå mot företagen och klimatomställningen.

95 procent anser att det är viktigt att Sverige satsar på ett långsiktigt hållbart elsystem med stabil tillgång till fossilfri och planerbar el.

Svenskt Näringsliv: Svenska folket vill ha mer energi från alla fossilfria kraftslag