KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Företagen satsade tidigt på egen el – slipper prischockerna

Företagen Holmen och Polarbröd har satsat på egen elproduktion. Bild: Holmen/Pressbild, Polarbröd/Pressbild

Företagen Holmen och Polarbröd satsade tidigt på egen elproduktion och kan nu parera de värsta prissmällarna. Energisatsningen har också varit ett storkliv i hållbarhetsarbetet. ”Det är affärsmässigt rätt inriktning att satsa på”, säger Holmens finansdirektör Anders Jernhall till TN.

Innan elförsörjning och hållbarhet blev trendord, var skogskoncernen Holmen och bagerijätten Polarbröd i full färd med att säkra sin egen elförsörjning. Dagens extrema skillnader i priser eller leveranssvårigheter i vissa regioner kunde nog ingen förutse. Men när Polarbröd skissade på en tioårsplan 2012, stod det åtminstone klart att elsystemet inte var optimalt.

– Vid investeringsbeslutet 2013 var vi medvetna om de obalanser i produktion som började uppstå mellan elprisområdena. Syftet med investeringen var inte att stabilisera elsystemet utan att satsa på en långsiktigt hållbar lösning för att säkra tillgången och stabilisera kostnaderna för förnybar el, säger Lars Wikman, vd för Polarbröds systerbolag Polarrenen, som ansvarar energiproduktionen i koncernen.

Som en del av tioårsplanen sattes målet att vara självförsörjande på förnybar el till 2022. De följande åren förvärvade Polarbröd fyra vindkraftverk i parkerna Bösjövarden och Mässingberget som driftsattes 2015. Även ett femte vindkraftverk förvärvades i november 2021. Med det nya förvärvet ökar bolagets årsproduktion med cirka 7 GWh till totalt 35 GWh. Det innebär att Polarbröd har uppnått sitt mål med råge. Nu skissar Polarbröd på nya hållbarhetssatsningar för de kommande tio åren.

Nya mål för 2023

– I våra ekologiska hållbarhetsmål till 2032 gäller att vi fortsatt ska vara självförsörjande på förnybar energi. Vi strävar också efter att minska energianvändningen i våra processer, säger Lars Wikman, vd för Polarbröds systerbolag Polarrenen som ansvarar energiproduktionen i koncernen.

Med åren har elproduktion blivit en del av verksamheten. Det har gjort företaget till en rutinerad elproducent med stora skalfördelar.

– Efter ett antal år då längre avtal är tecknade för service, elhandel, drift och underhåll av verken minskar arbetsbördan och tiden för den löpande förvaltningen. När väl detta är på plats skapas goda förutsättningar att växa då den administrativa bördan att förvärva och driva ytterligare ett vindkraftverk är marginell, säger Lars Wikman.

Lars Wikman, vd för Polarbröds systerbolag Polarrenen. Bild: Johan Gunseus

I Polarbröds fall var det ingen självklarhet att den egna elproduktionen skulle bli lönsam. Det är först på senare år som bolaget har kunnat skörda frukterna från sin satsning.

– Rent ekonomiskt har satsningen fram till 2020 inte genererat den avkastning som vi förväntat oss, men från 2021 och framöver ser utsikterna goda ut att generera ett starkt positivt kassaflöde som kan nyttjas inom koncernen för fortsatta satsningar, säger Lars Wikman.

Holmens väg till egen energiproduktion är mer historiskt förankrad. Då bolaget utgår från hela skogens kretslopp har energi alltid varit en naturlig del av verksamheten. Redan på 1950–60-talet användes det vatten som rinner i Holmens ägor för att skapa vattenkraft.

152 vindkraftverk

Sedan 2008 har Holmen även arbetat med vindkraft både i egen regi och tillsammans med andra. I dag finns 152 vindkraftverk i drift eller under uppförande på Holmens mark. På senare år har bolaget även satsat fullt ut på att bli helägare i flera vindkraftsprojekt.

– När vi för 15 år sedan tittade på möjligheten att integrera vindkraft i vår affärsmodell var det dyrt och ineffektivt. Men för tre år sedan hade produktionskostnaderna dock gått ner tillräckligt för att det skulle bli lönsamt. Att äga vår egen vindkraft gör oss ganska unika. Det är oftast svenska och utländska fonder som går in i vindkraftssatsningar, säger Holmens finansdirektör Anders Jernhall.

Framöver siktar på Holmen på att energiaffären ska växa genom uppförande av vindkraft på egen mark. Det ger goda möjligheter för Holmen att vara en del av lösningen för att klara elförsörjningen och den gröna omställningen, menar han.

– Det här är inget separat hållbarhetsmål utan det är en del av hela affärsstrategin, som i sig är hållbarhetsäkrad. Olika branscher har naturligtvis olika förutsättningar, men ju mer vi arbetar med alla steg i värdekedjan, från att äga skog till att skörda vinden, desto bättre blir det för samhället och de utmaningar som världen står inför men också för vår lönsamhet. Allt är helt sammanflätat.

Anders Jernhall, finansdirektör Holmen. Bild: Holmen

Trots säkrad elproduktion drabbas även Holmen av problem i det svenska elsystemet. I takt med nedmonteringen av kärnkraften och begränsningar i överföringskapaciteten i Sveriges elnät, uppstår stora prisskillnader när den el som Holmen producerar i norr ska konsumeras i syd.

– Det finns en massa el som sitter inlåst i norra Sverige vilket skapar grundläggande interna handelshinder. Vi har påtalat problemet länge. Det är inte förrän nyligen som politikerna har börjat lyssna. Hade man agerat tidigare hade vi inte suttit där idag, säger han.

Även om situationen inte är optimal har Holmen via egen energiproduktion och prissäkringar kunnat hålla nere kostnadstrycket. I delårsrapporten för andra kvartalet uppvisade Holmen, trots stark kostnadsinflation, en rekordhög vinst på 2,1 miljarder kronor. Klart högre jämfört med 0,9 miljarder samma period i fjol.

– Även om energi är en volatil råvara ger det ett bra kassaflöde över tid. Dels har kostnaden för att bygga gått ner, dels kommer det finnas enorma behov av el i Europa framöver. Då är det affärsmässigt rätt inriktning att satsa på. Det är ett tillväxtområde, säger Anders Jernhall.