DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Fler kvinnor än män som forskar om entreprenörskap

Bild: Mostphotos

Forskning kring entreprenörskap och innovation har blomstrat under 2020 och 2021. Främst av kvinnliga forskare, rapporterar Esbri.

Totalt har 19 svenska lärosäten levererat avhandlingar om entreprenörskap och innovation de två senaste åren. Esbros kartläggning påvisar en kvinnlig dominans i forskningsområdet. Nästan dubbelt så många kvinnor som män har disputerat i ämnet.

– Vi är glada att pandemin inte har hindrat forskningen. Flödet med nya avhandlingar har varit jämt och stabilt de senaste två åren, säger Magnus Aronsson, vd på Esbri, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: LISTA | Lärosätena som levererar flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovation