DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Krönika: Småföretagen behöver bättre stöd vid rekonstruktioner

Bild: Henrik Holmberg / TT

Nu är det hög tid att underlätta rekonstruktionsvillkoren för småföretagen. Det skriver Marie Karlsson-Tuula, Professor i Civilrätt vid Högskolan Väst och Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund i en krönika i Dagens Juridik.

Konkurserna har mångdubblats under 2023 och det kräver eftertanke. Småföretagen får oftast inte liknande skydd som medelstora och stora företag då rekonstruktionsförfaranden ofta är administrativt tungrott, tids- och kostnadskrävande.

Därför föreslår skribenterna en offentlig skulduppgörelse som erbjuder småföretagen ett enklare, billigare och snabbare rekonstruktionsförfarande så att verksamheten åter kan bli lönsam. Vidare belyser de behovet av tidiga varningsmekanismer för att upptäcka insolvensrisker, i enlighet med EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv.

"Det är hög tid för lagstiftaren att agera så att antalet konkurser minskar och flera företag i kris överlever och återfår sin lönsamhet!"

Dagens Juridik: ”Hög tid för lagstiftaren underlätta för småföretagare i kris”