DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Sverige tvekar om snabb bolagsskatt

Bild: Wiktor Nummelin/TT

Redan i mars vill det EU-inflytelserika Frankrike genomföra den nya bolagsskatten i unionen. Men Sverige anser att tidsplanen är för snäv, skriver Europaportalen.

Den nya bolagsskatten, som utformades av OECD och nu innefattar 140 länder, ska dels tvinga multinationella företag att redovisa vinster och betala mer skatt i de länder de har sin verksamhet, och dels införa en effektiv bolagsskatt på minst 15 procent. Nu är skatten högsta prioritet i EU i samband med det franska ordförandeskapet.

Men Sverige ställer sig tvekande till att lagstifta för snabbt.

– Det är viktigt att tillbörlig tid ges rådet för att noga utvärdera direktivet. En oro för oss är genomförandedatumet. Ett system som är i drift 2023 är ett problem för oss sett till våra författningskrav på lagstiftningen, säger finansminister Mikael Damberg (S), som gjorde sin debut i sin nya roll, i samband med ett EU-möte i Bryssel i tisdags.

I samtal med likasinnade länder som Irland, Österrike, Finland Danmark och Baltländerna har Damberg försökt tona ner förväntan på en större förändring av regelverket.

– De som har tolkat det som att det kommer att bli ett enormt skifte i många länders inställning i de här frågorna kommer att bli besvikna. Utrymmet att röra sig kraftigt i de här frågorna – att inte ha ordning och reda långsiktigt – är ganska litet i den här gruppen, sade Damberg.

Europaportalen: Sverige tvekar om snabb bolagsskatt